Goethe-Test PRO:
גרמנית עבור המקצוע

Goethe-Test PRO גרמנית עבור המקצוע (תמונה (חלק: Colourbox

אתם רוצים...

  • לקריירה שלכם: 
    לבחון את רמת השפה האישית שלכם / לקבל עצות הנוגעות להעמקת הידיעות בשפה ולקורסים מתאימים
     
  • למעסיקים: 
    לבחון את רמת הידע בשפה של המועמדים למשרות ושל עובדים בחברה / לבחון את הצלחת ההשתלמויות / ליצור בסיס מוצק להשתלמויות נוספות

תמונה ברורה תוך 60 דקות בלבד!

בין אם מדובר בקריירה האישית או ביכולת התחרות של בית העסק עצמו: הצלחה לא צומחת משום מקום. היא מבוססת על אמון. ואמון צומח כאשר מדברים את אותה השפה. השאלה היא אפוא מהי רמת הגרמנית שלך? מהי רמת הגרמנית של העובדים שלך כעת ובעתיד?
 
גרמנית עבור המקצוע נותן מענה בדיוק לצורך הזה. בחינת הגרמנית שלנו הנעשית במחשב במקום העבודה מעניקה מידע מהיר ואמין על מיומנויות ההאזנה והקריאה. 

אישי ומהימן

 
באמצעות טכנולוגיה מודרנית תיקבע רמת השפה של הנבחן תוך 60 עד 90 דקות. כל המשתתפים מתחילים באותה רמה. במהלך הבחינה התכנה בוחרת את השאלה הבאה על סמך התשובה שניתנה לשאלה הקודמת. כך התכנה מתאימה את עצמה בצורה אופטימלית לרמת השפה של הנבחן. אין אפשרות להיכשל בבחינה: תוצאות הבחינה ותעודה המתארת בפירוט את רמת השפה יינתנו מיד. תעודה זו מספקת לך בסיס מצוין להחלטות בנוגע לרמת השפה, למשל השתלמויות נוספות שתרצה להשתתף בהן.  
 
את הבחינה ניתן לבצע ברחבי העולם באחד ממרכזי הבחינות שלנו או ישירות בבית העסק שלך בזמן הנוח עבורך. הבחינה משתמשת בשיטות דומות לאלה של שירות הבחינות בשפה עסקית -
Business Language Testing Service
ומבוססת על מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות (מהא''ם) 

דרכך אלינו

מעוניין בידע ברור על מיומנויות השפה שלך או של עובדיך?  אם כן אנא צור איתנו קשר ישירות! ניתן לך הצעה בלתי מחייבת ונלווה אותך בהכנות לבחינה ובביצועה.
 
נשמח לייעץ לך בהכנת השתלמויות מתאימות וקורסי שפה לחברות. 

קורסים לחברות