Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

תרצו...

  • לגשת לבחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 10-16.
  • להוכיח ידיעה בסיסית ביותר בשפה הגרמנית.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה A1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 היא בחינה בגרמנית לילדים ונוער בגילאי 10-16. הבחינה מאשרת שליטה בסיסית ביותר בשפה הגרמנית ותואמת לרמה הראשונה (A1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).  

עמידה בבחינה מעידה על יכולתך...

  • לשאול ולענות על שאלות פשוטות, לבקש דבר מה ולהגיב לבקשה.
  • לכתוב על עצמך ועל אחרים באמצעות ביטויים ומשפטים פשוטים.
  • להבין שיחות וטקסטים אשר עוסקים בנושאים מוכרים.

הכנה

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון, חלק מהחומרים מוצגים בצורה אינטראקטיבית.

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים נוספים בנוגע לבחינה
Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1