TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

תרצו...

  • ללמוד, לחקור או לעבוד בגרמניה.
  • לגשת לבחינה בשפה אשר מוכרת על ידי כל האוניברסיטאות בגרמניה.
  • להציג בפני מכוני מחקר ומעסיקים הוכחה על השליטה שלך בשפה הגרמנית.

הבחינה TestDaF  היא בחינה בשפה ברמת מתקדמים. רמת הידע לבחינה זו מקיפה את הרמות B2 עד C1 מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם).
 
במידה שעמדת בכל ארבעת חלקי הבחינה ברמת TestDaF מס' 4, התעודה משמשת כהוכחה לרמת השליטה שלך בשפה לצורך קבלה ללימודים כמעט בכל המקצועות ותחומי הלימוד באוניברסיטאות בגרמניה.
 
בחינת השפה TestDaF הינה גם הוכחה בעלת הכרה בינלאומית לשליטה בשפה הגרמנית למטרות פרויקטים מדעיים ומקצועות אקדמיים.
 
כדי לגשת לבחינה אין צורך בידע מתחום מקצועי.

להיבחן ברחבי העולם

ניתן לגשת לבחינת TestDaF במרכזי בחינות המורשים לכך. נכון להיום, ישנם 450 מרכזי בחינות אשר מציעים את האפשרות לגשת לבחינה זו. כאן תוכלו לחפש אחר מרכזי בחינות בגרמניה וברחבי העולם: 

בחינת TestDaF


במכון גתה ישראל יערך את בחינת  ה-TestDaF בתאריכים הבאים:

תקופת ההרשמה מועד המבחן
02.01.2024 - 18.04.2024 16.05.2024
02.01.2024 - 13.06.2024 17.07.2024

מכון גתה הוא המרכז הרשמי היחיד בישראל אשר עורך את בחינת TestDaF
  
כדי להרשם לבחינה יש להכנס לאתר של בחינות TestDaF. הרשמה דרך משרד הקורסים של מכון גתה ישראל אינה אפשרית, אך ניתן לברר אצלנו לגבי מועד המבחן.
https://www.testdaf.de/de
 
 

הכנה

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים  נוספים על הבחינה TestDaF:

חומרים לתרגול

בעת הכנה לבחינה  TestDaF תוכלו להיעזר בשני מבחנים שלמים לדוגמה של TestDaF. המבחנים נמצאים – לצד הנחיות ועצות – ללא עלות בכתובת  www.testdaf.de