משימות ויעדים

Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

שפה. תרבות. גרמניה.

מכון גתה הינו מכון התרבות הרשמי של גרמניה ופועל בשמה בכל רחבי העולם.

אנו מקדמים את לימוד השפה הגרמנית בחו"ל ומטפחים שיתוף פעולה תרבותי בינלאומי. אנו מעניקים תמונה מקיפה על החיים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים בגרמניה. תכניות התרבות והחינוך שלנו מעודדות את הדיאלוג הבין-תרבותי ומאפשרות מעורבות בתחום התרבות. נוסף על כך, הן מחזקות את בנייתן של מערכות החברה האזרחית ומעודדות ניעות חברתית ברחבי העולם. 

רשת מכוני גתה, מרכזי גתה, חברות תרבות, אולמות קריאה וכן מרכזי הבחינות ולימוד השפה, מהווה עבור אנשים רבים את נקודת המגע הראשונה עם גרמניה מזה למעלה משישים שנה. שיתוף הפעולה רב השנים עם מוסדות ואישים מובילים ביותר מ-90 מדינות יוצר אמון בר-קיימא כלפי מדינתנו. אנו משמשים כשותפים עבור כל אלה אשר מגלים עניין בגרמניה ותרבותה, ופעילותנו הינה עצמאית וללא כל שיוך פוליטי. 

מכון גתה בישראל

בישראל פועל מכון גתה מאז שנת 1979, בתחילה בתל אביב ומאז שנת 1988 גם בירושלים. כחוליה ברשת מכוני גתה בעולם אנחנו פעילים בכל התחומים הנוגעים לשיח הבין-תרבותי בין גרמניה לישראל. אנחנו מטפחים את לימוד השפה הגרמנית בישראל ומעמידים את הספריה המעודכן שלנו בתל אביב לרשות כל המתעניינים בהיבטי החיים תרבותיים, החברתיים והפוליטיים בגרמניה. כמו כן אנחנו יוזמים ומארגנים אירועים מגוונים לחילופי תרבות בין ישראל לגרמניה.