אפשרויות הכשרה מתקדמת
למורים לגרמנית

מתודולוגיה, תורת ההוראה, הרחבת כישורי השפה או ידע כללי על  גרמניה – מכון גתה מציע למורים לגרמנית מגוון רחב של אפשרויות להכשרה מתקדמת והעמקת הלמידה.

Fortbildung Foto: Goethe-Institute in Deutschland

הכשרה מתקדמת בישראל

מכון גתה [תל-אביב/ישראל] מציע למורים לגרמנית את האפשרות להעמיק את הידע שלהם.

Fortbildung in Deutschland © Getty-Images, Sam Edwards

הכשרה מתקדמת בגרמניה [DE]

הכשרה מתקדמת בגרמניה מאפשרת לכם להרחיב את יכולותיכם  ולהתוודע לגרמניה.

הכשרה מתקדמת מקוונת למורים

הכשרה מתקדמת והעמקת הלמידה באמצעות למידה מרחוק – כאן אתם קובעים באופן אישי מה ללמוד והיכן ללמוד.