ייעוץ ושירות

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

האם נחוצה לכם תעודה המעידה על הידע שלכם בגרמנית – לצורכי עבודה, לימודים או אשרה? אצלנו במכון יש אפשרות לגשת לבחינות שמקנות תעודות בעלות הכרה בינלאומית.

נבקשך לקרוא את נהלי הבחינות הכלליים והתנאים הכרוכים בהרשמה לפני תחילת ביצועה.
להלן מידע הקשור להרשמה, תשלום עבור הבחינות, ביטולים, תוצאות ועוד

טופס ההרשמה וטופס הצהרת ההסכמה מצורפים בזאת. נבקשך למלא טפסים אלו ולשלוח אותם יחד עם צילום דרכון למכון גתה ,לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה 

courses-israel@goethe.de

03-6060503

מדריך לתנאי הרשמה וביטולים

טופס להרשמה