גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

תחרויות ואירועים

מכון גתה מעוניין לקדם רב לשוניות ובמיוחד את השפה הגרמנית במוסדות חינוך בישראל. תחרויות, מלגות ואירועים שונים מבקשים לעודד את העוסקים בלימוד גרמנית כדי שייהנו מתהליך רכישת השפה. אנו מציעים לצוותי ההוראה השתלמויות שמטרתן להרחיב ולהעמיק מיומנויות וכישורים.