תחרויות ואירועים

Vorlesewettbewerb DVI 2017 Foto: Goethe-Institut Israel

תחרות קריאה

עמותת המורים לגרמנית בישראל ומכון גתה ישראל, בתמיכתו הנדיבה של ארגון ה-  DAAD מזמינים את כלל ציבור לומדי השפה הגרמנית הרשומים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לתחרות קריאה בתאריך 26.5.2019 שתתקיים במכון גתה, תל אביב. 
מועד אחרון להרשמה: 11.05.2019