Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

אתם רוצים...

 • ללמוד במכינה קדם אקדמית בגרמניה.
 • להוכיח ידיעה מתקדמת בשפה הגרמנית למטרות עבודה.
 • להתכונן לפעילות בתחום הרפואה.
 • להוכיח הצלחה בלימודים ברמה B2.
 • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat B2 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת ידיעה מתקדמת בשפה ותואמת לרמה הרביעית (B2) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (GER). 

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

 • להבין את התכנים המרכזיים של טקסטים מורכבים העוסקים בנושאים מוחשיים ומופשטים כאחד, ולהבין גם דיונים מקצועיים בתחום העיסוק שלך.
 • לתקשר באופן ספונטני ושוטף המאפשר לך לנהל שיחה רגילה עם דוברי גרמנית כשפת אם, בצורה טובה וללא מאמץ מיוחד משני הצדדים.
 • להביע את עצמך בצורה מפורטת וברורה במגוון רחב של נושאים, להציג את עמדותיך בסוגיות אקטואליות ולהצביע על יתרונות וחסרונות של אפשרויות שונות.

תנאים

 • מומלץ לגשת לבחינה Goethe-Zertifikat B2 החל מגיל 16.
 • הבחינה Goethe-Zertifikat B2 דורשת שליטה בשפה ברמה B2 של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (GER).
 • הגעה לרמה זו מצריכה 600 עד 800 יחידות לימוד בנות 45 דקות – תלוי בידע קודם ובתנאי הלימוד.

הכנה

חומרי תרגול ומידע