מידע משפטי

ספק השירות

מכון גתה, ע"ר
Dachauer Straße 122
80637 München
טלפון: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

משרד רישום העמותות

בית משפט השלום מינכן, VR 5007

מספר זיהוי מס ערך מוסף

DE 129516430

ייצוג

יו"ר: יוהנס אברט, ריינר פולאק

אחראים לפי סעיף 55 של ההסכם הבין-ממשלתי על שירותי שידור

קלאוס קרישוק
מנהל מחלקת מידע
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München

הכתבות המופיעות תחת שמות המחברים אינן משקפות בכל המקרים את דעת המערכת.

מידע משפטי בדבר צורת ההתארגנות

מכון גתה, ע"ר, הינו ארגון הפועל ברחבי העולם לקידום השפה הגרמנית מחוץ לגרמניה, לטיפוח שיתוף פעולה תרבותי בינלאומי ולהצגת תמונה כוללת של גרמניה באמצעות מידע על החיי התרבות, החברה והפוליטיקה המתקיימים בה.

המכון פועל במסגרת התקנון שלו ובכפוף .
כוחם של נתוני מערכת אלו יפה גם לגבי כל אתרי העמותה בכל המדינות והמכונים שמכון גתה מפעיל במדיה החברתית, כמו למשל בדפי הפייסבוק, בחשבונות הטוויטר ובערוצי היוטיוב שלנו.

יישוב סכסוכים באמצעות האינטרנט בכפוף לסעיף 14, פסקה 1 בתקנת ODR של האיחוד האירופי

ניתן למצוא את הפלטפורמה ליישוב סכסוכים (OS) באמצעות האינטרנט שמפעיל האיחוד האירופי באתר הבא:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .