Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

אתם רוצים...

  • להוכיח את ידיעת השפה לצורך קבלת ויזה למעבר מגורים של בעל או אישה.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמת A1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת ידיעת שפה בסיסית ביותר ותואמת לרמה הראשונה (A1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם). 

עמידה בבחינה מעידה על כך שאתה יכול...

  • לתקשר באופן בסיסי כאשר בן השיח שלך מדבר באופן איטי וברור.
  • להבין ביטויים ומשפטים מוכרים, יומיומיים ושגורים (למשל, מידע על האדם ומשפחתו, עריכת קניות, עבודה, הסביבה הקרובה).
  • להציג את עצמך ולשאול אנשים אחרים שאלות על אודותיהם – למשל, היכן הם גרים, אילו אנשים הם מכירים ואיזה דברים נמצאים ברשותם.

תנאים

  • מומלץ לגשת לבחינה Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 החל מגיל 16.
  • הבחינה Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 דורשת שליטה בשפה ברמה הראשונה (A1) של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (GER).
  • הגעה לרמה זו מצריכה 80 עד 200 יחידות לימוד בנות 45 דקות – תלוי בידע קודם ובתנאי הלימוד.

הכנה

חומרי תרגול ומידע