Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

תרצו...

  • להוכיח את ידיעת השפה לצורך קבלת ויזה למעבר מגורים של בעל או אישה.
  • להוכיח הצלחה בלימודים ברמת A1.
  • לקבל תעודה רשמית בעלת הכרה בינלאומית.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 היא בחינה בגרמנית למבוגרים. היא מאשרת ידיעת שפה בסיסית ביותר ותואמת לרמה הראשונה (A1) מבין שש הרמות של המדד האירופי האחיד להערכת שפות (מהא"ם). 

עמידה בבחינה מעידה על יכולתך...

  • לתקשר באופן בסיסי כאשר בן השיח שלך מדבר באופן איטי וברור.
  • להבין ביטויים ומשפטים מוכרים, יומיומיים ושגורים (למשל, מידע על האדם ומשפחתו, עריכת קניות, עבודה, הסביבה הקרובה).
  • להציג את עצמך ולשאול אנשים אחרים שאלות על אודותיהם – למשל, היכן הם גרים, אילו אנשים הם מכירים ואיזה דברים נמצאים ברשותם.

הכנה

חומרים לתרגול

כאן תמצאו מבחנים לדוגמה וחומרים לתרגול מקוון. החומרים מותאמים למוגבלויות  פיזיות והם אינטראקטיבים.

מידע נוסף

כאן תוכלו לקבל מידע על תנאי הסף, התכנים ופרטים   נוספים בנוגע לבחינה
Goethe-Zertifikat A1 Start in Deutsch 1