Тапсырыс формуляры
Абонемент

Каталогтар мен библиографияға электронды түрде тапсырыс беру

* Қажет
*Mіндетті түрде толтыру Егер Сіз байланыс формулярында берілген мәліметтерді төмендегі пернені басу арқылы жіберетін болсаңыз, онда осы мәліметтерді Сізге жауап бергенде немесе Сізбен байланысқа шыққанда пайдалануға автоматты түрде келісіміңізді берген болып шығасыз. Сіз бұл келісіміңізден бас тарта аласыз, ол үшін bibl@almaty.goethe.org электронды адреске хат жолдайсыз. Сіз бас тартқан жағдайда Сіз туралы барлық мәліметтер жойылатын болады. Басқа жағдайларда Сіз туралы мәліметтер Сіздің өтініміңіз орындалғаннан кейін немесе сақтау қажеттілігі болмағаннан соң жойылатын болады.

Мәліметтердің қорғалуы туралы өтініш