Қазақстан Гёте-Институты
©Қазақстан Гёте-Институты

Міндеттер мен мақсаттар

Біз шетелдегі неміс тілін оқыту ісіне және халықаралық мәдени ынтымақтастыққа қолдау көрсетеміз.

Қызметкерлер

Сіздің Қазақстандағы Гёте-Институтының қызметкерлерімен тікелей хабарласуыңызға мүмкіншілігіңіз бар.

Пресса

Қазақстан Гёте-Институтының проектілері мен іс-шаралары жайында мағлұмат береміз.

Серіктестер мен демеушілер

Сіз бізге серіктес бола аласыз немесе жұмысымызға демеушілік көрсете аласыз.

Мәнсап

Aktuelle Stellenauschreibungen