Қазақстан Гёте-Институты
©Қазақстан Гёте-Институты

Міндеттер мен мақсаттар

Біз шетелдегі неміс тілін оқыту ісіне және халықаралық мәдени ынтымақтастыққа қолдау көрсетеміз.

Қызметкерлер

Сіздің Қазақстандағы Гёте-Институтының қызметкерлерімен тікелей хабарласуыңызға мүмкіншілігіңіз бар.

Пресса

Қазақстандағы Гёте-Институтының проектілері мен іс-шаралары жайында мағлұмат береміз.

Серіктестер мен демеушілер

Сіз бізге серіктес бола аласыз немесе жұмысымызға демеушілік көрсете аласыз.

Мәнсап

 Ағымдағы бос жұмыс орындары

Серіктестер

Қазақстан мен Қырғызстандағы тіл, емтихан және оқу орталықтары, сондай-ақ оқу залдары