Рахельтай хамт Хамбург хотоор
Чих тавин сонсохоос хамтдаа амьдрах хүртэл

Өндөр түрээстэй орон сууцны эсрэг Хамбургт ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Оршин суугчид өөрсдөө амьдрах орчноо удирдан зохион байгуулдаг өвөрмөц төслийг хэрэгжүүлж байна. Харин ганцаардсан үед нэгэн мухлаг таныг чих тавин сонсож туслах болно.