Дасгалын материалууд

Goethe-Zertifikat C1 шалгалтанд бэлдэх сонсох, унших, бичих, ярих хэсгүүдийн дасгалын материалыг эндээс үзнэ үү.

Онлайнаар бэлдэх материалууд

Татаж авах материалууд

C1-насанд хүрэгчдэд зориулсан загвар шалгалт C1- насанд хүрэгчдэд зориулсан сонсох загвар шалгалт  (39:14 Min.) ​​​​​​​ ​​​​​​​
C1- насанд хүрэгчдэд зориулсан ярих загвар шалгалт 
© Goethe-Institut