Tyskspråklig litteratur

i norsk oversettelse

Bøker er en viktig nøkkel til en nasjons kulturelle liv og selvforståelse. Uten en oversettelse er de imidlertid begrenset til det respektive språkområdet. Her presenterer vi et utvalg bøker som er oversatt fra tysk til norsk, og menneskene bak.

Deutschsprachige Litertatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Aktuelt