Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Du vil …

  • avlegge en eksamen for barn og ungdom mellom 12 og 16 år
  • dokumentere enkle tyskkunnskaper
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A2
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch er en tyskeksamen for barn og ungdom mellom 12 og 16 år. Den bekrefter enkle språkkunnskaper og tilsvarer det andre nivået (A2) av de seks nivåene på kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved å bestå eksamen viser du at du ...

  • kan forstå og bruke setninger og ofte brukte uttrykk i dagligdagse situasjoner.
  • kan gjøre deg forstått i enkle, rutinepregede situasjoner der man utveksler informasjon om kjente og vanlige temaer.
  • på en enkel måte kan beskrive egen bakgrunn og utdanning, de nære omgivelsene og ting knyttet til umiddelbare behov.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch finner du her: