Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

U wilt ...

  • studeren aan een universiteit of hogeschool in het Duitse taalgebied
  • bij een sollicitatie aantonen dat u beschikt over kennis van het Duits op gevorderdenniveau
  • u voorbereiden op een functie op medisch gebied in Duitsland
  • aantonen dat u niveau B2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat kunnen overleggen

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskeksamen for voksne og fra og med 2019 også for ungdom. Sertifikatet bekrefter et avansert språknivå og tilsvarer fjerde nivå (B2) av de seks nivåene på kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner og også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde.
  • delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
  • skrive klare og detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et standpunkt i en aktuell sak og gjengi fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat B2 finner du her: