Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Du vil ...

  • forberede deg til et studium i Tyskland
  • dokumentere tyskkunnskaper på et viderekomment nivå i en jobbsøknad
  • forberede deg på arbeid innen helsesektoren i Tyskland
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå B2
  • dokumentere språknivå med et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskeksamen for ungdom og voksne. Sertifikatet bekrefter et avansert språknivå og tilsvarer fjerde nivå (B2) av de seks nivåene på kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner og også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde.
  • delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
  • skrive klare og detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et standpunkt i en aktuell sak og gjengi fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat B2 finner du her: