Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil …

 • ta et forberedende kurs ved en høyere utdanningsinstitusjon i Tyskland
 • dokumentere tyskkunnskaper på et viderekomment nivå med tanke på arbeidet
 • forberede deg på virksomhet på det medisinske området
 • dokumentere godt læringsutbytte på nivå B2
 • skaffe deg et offisielt og intenasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter et viderekomment språknivå og tilsvarer fjerde nivå (B2) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

 • forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner og også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde.
 • delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
 • skrive klare og detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et standpunkt i en aktuell sak og gjengi fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Forutsetninger

 • Goethe-Zertifikat B2 anbefales for alderen seksten år og oppover.
 • Goethe-Zertifikat B2 forutsetter språkkunnskaper på kompetansenivå B2 i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
 • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 600-800 undervisningsenheter à 45 minutter.