Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Du vil …

  • avlegge en tyskeksamen for barn og ungdom mellom 10 og 16 år
  • dokumentere helt enkle tyskkunnskaper
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A1
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 er en tyskeksamen for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år. Den bekrefter helt enkle språkkunnskaper og tilsvarer første nivå (A1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • stille og besvare enkle spørsmål samt be om noe og reagere på en anmodning.
  • i enkle ord og uttrykk skrive om deg selv og andre.
  • forstå samtaler og tekster som omhandler velkjente emner.

Forutsetninger

  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 anbefales for alderen ti år og oppover
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 forutsetter språkkunnskaper på første kompetansenivå (A1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 80-200 undervisningsenheter à 45 minutter.