Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Du vil …

  • avlegge en tyskeksamen for barn og ungdom mellom 10 og 16 år
  • dokumentere helt enkle tyskkunnskaper
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A1
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 er en tyskeksamen for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år. Den bekrefter helt enkle språkkunnskaper og tilsvarer første nivå (A1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • stille og besvare enkle spørsmål samt be om noe og reagere på en anmodning.
  • i enkle ord og uttrykk skrive om deg selv og andre.
  • forstå samtaler og tekster som omhandler velkjente emner.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 finner du her: