Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Du vil …

  • studere eller bedrive forskning i Tyskland
  • undervise ved en skole i Tyskland
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå C2
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter et svært avansert språknivå og tilsvarer høyeste nivå (C2) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • forstå praktisk talt alt en hører eller leser uten problemer.
  • sammenfatte informasjon fra ulike skriftlige og muntlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte.
  • uttrykke deg spontant, med svært god flyt og presisjon og få fram finere betydningsnyanser selv i mer komplekse saksforhold.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom gir utenlandske studenter tilgang til tyske universiteter og høyskoler og godkjennes mange steder som dokumentasjon på språkkunnskaper for å kunne undervise i tysk. Delstatene i Forbundsrepublikken Tyskland anerkjenner denne eksamen som språklig dokumentasjon innenfor lærerkvalifikasjon. Opplysninger om dette gis av de ansvarlige instansene i de respektive delstatene som kultur-, skole- eller utdanningsministeriet, lærerutdanningskontor, distrikts- eller byregjering.

Per 01.01.2012 avløste Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom de tre tidligere eksamener Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) og Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Forutsetninger

  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom anbefales for alderen atten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom forutsetter språkkunnskaper på sjette og høyeste kompetansenivå - C2 - i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, minst 1000 undervisningsenheter à 45 minutter.