Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Du vil …

 • ta et forberedende kurs ved en høyere utdanningsinstitusjon i Tyskland
 • bo og arbeide i Tyskland
 • dokumentere godt læringsutbytte på nivå B1
 • skaffe deg et offisielt og intenasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 er en tyskeksamen for ungdom og voksne. Den bekrefter selvstendig omgang med det tyske språk og tilsvarer tredje nivå (B1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

 • forstå den viktigste informasjonen gitt i klare standardspråklige beskjeder  om kjente forhold knyttet til arbeid, skole, fritid osv.
 • klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå når du er på reise i tyskspråklige land.
 • uttale deg enkelt og sammenhengende om kjente emner og personlige interesseområder.
 • beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og målsetninger og gi korte begrunnelser og forklaringer.

Forutsetninger

 • Goethe-Zertifikat B1 for ungdom anbefales for alderen tolv år og oppover.
 • Goethe-Zertifikat B1 for voksne anbefales for alderen seksten år og oppover.
 • Goethe-Zertifikat B1 forutsetter språkkunnskaper på tredje kompetansenivå (B1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
 • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 350-650 undervisningsenheter à 45 minutter.