Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Du vil …

  • dokumentere enkle tyskkunnskaper
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A2 
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A2 er en tyskeksamen for voksne. Den forutsetter grunnleggende språkkunnskaper og tilsvarer det andre nivået (A2) av de seks nivåene på kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved å bestå eksamen viser du at du ...

  • kan forstå og bruke setninger og ofte brukte uttrykk i dagligdagse situasjoner.
  • kan gjøre deg forstått i enkle, rutinepregede situasjoner der man utveksler informasjon om kjente og vanlige temaer.
  • på en enkel måte kan beskrive egen bakgrunn og utdanning, de nære omgivelsene og ting knyttet til umiddelbare behov.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat A2 finner du her: