Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil …

 • forberede deg til et studium i Tyskland
 • dokumentere tyskkunnskaper på et avansert nivå med tanke på arbeidet
 • forberede deg på virksomhet på det medisinske området
 • dokumentere godt læringsutbytte på nivå C1
 • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter et avansert språknivå og tilsvarer femte nivå (C1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

 • forstå et bredt spekter av krevende, lengre tekster og også oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt.
 • uttrykke deg spontant og flytende, uten at det merkes noe særlig at en leter etter formuleringer.
 • bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale og yrkesrelaterte formål eller i studiesammenheng.
 • uttale seg klart, velstrukturert og utførlig om komplekse emner.
Om muligheten til å få fritak fra språklig opptakseksamen for utenlandsstudenter med basis i Goethe-Zertifikat C1 ber vi deg ta kontakt med din utdanningsinstitusjon før studiestart.

Forutsetninger

 • Goethe-Zertifikat C1 anbefales for alderen seksten år og oppover.
 • Goethe-Zertifikat C1 forutsetter språkkunnskaper på femte kompetansenivå (C1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
 • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 800-1000 undervisningsenheter à 45 minutter.