Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Du vil …

  • søke au-pair-stilling i Tyskland
  • dokumentere språkkunnskaper for visum for familiegjenforening
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A1
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter helt enkle språkkunnskaper og tilsvarer første nivå (A1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • gjøre deg enkelt forstått når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig.
  • forstå og bruke kjente, hverdagslige og hyppig anvendte uttrykk og enkle utsagn (f.eks. informasjon av personlig art og om familie, om innkjøp, arbeid, nærmiljøet).
  • presentere deg selv og andre og kan stille folk spørsmål – f. eks. om hvor de bor, hvem de kjenner eller hvilke ting de eier.

Forutsetninger

  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 anbefales for alderen seksten år og oppover
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 forutsetter språkkunnskaper på første kompetansenivå (A1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 80-200 undervisningsenheter à 45 minutter.