Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Du vil …

  • søke au-pair-stilling i Tyskland
  • dokumentere språkkunnskaper for visum for familiegjenforening
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå A1
  • skaffe deg et offisielt og internasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 er en tyskeksamen for voksne. Den bekrefter helt enkle språkkunnskaper og tilsvarer første nivå (A1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • gjøre deg enkelt forstått når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig.
  • forstå og bruke kjente, hverdagslige og hyppig anvendte uttrykk og enkle utsagn (f.eks. informasjon av personlig art og om familie, om innkjøp, arbeid, nærmiljøet).
  • presentere deg selv og andre og kan stille folk spørsmål – f. eks. om hvor de bor, hvem de kjenner eller hvilke ting de eier.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 finner du her: