Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Du vil …

  • ta et forberedende kurs ved en høyere utdanningsinstitusjon i Tyskland
  • bo og arbeide i Tyskland
  • dokumentere godt læringsutbytte på nivå B1
  • skaffe deg et offisielt og intenasjonalt godkjent sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 er en tyskeksamen for ungdom og voksne. Den bekrefter selvstendig omgang med det tyske språk og tilsvarer tredje nivå (B1) av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Ved bestått eksamen har du vist at du kan …

  • forstå den viktigste informasjonen gitt i klare standardspråklige beskjeder  om kjente forhold knyttet til arbeid, skole, fritid osv.
  • klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå når du er på reise i tyskspråklige land.
  • uttale deg enkelt og sammenhengende om kjente emner og personlige interesseområder.
  • beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og målsetninger og gi korte begrunnelser og forklaringer.

Forberedelse

Øvingsmateriell

Her finner du eksempler på eksamensoppgaver og øvingsoppgaver til nettbasert øving, inkludert interaktive oppgaver og oppgaver som er tilrettelagt for eksamenskandidater med spesielle behov.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om Goethe-Zertifikat B1 finner du her: