Partnere og sponsorer

Goethe-Institut Partnere og sponsorer Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Igangsettelse av store prosjekter er i dag mer enn noensinne avhengig av mennesker og institusjoner som støtter arbeidet. Tilskuddsmidler fra stiftelser og private sponsorer betyr at vi kan realisere og ta ansvar for fremragende prosjekter til fremme for internasjonal samforståelse.

Du kan støtte arbeidet vårt som sponsor eller som støttespiller. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å engasjere deg for det tyske språk på utdanningsfeltet gjennom støtte av videreutdannings- og utvekslingsprosjekter eller vil utdype den gjensidige kulturforståelsen gjennom programmer innenfor musikk, teater, utøvende kunst. Sammen når vi ut til mange mennesker og legger grunnlag for varige vennskapsforbindelser.