Warsztaty i Szkolenia dla Nauczycieli
Deutsch Plus

Online Workshops für Lehrkräfte © Goethe-Institut

Spotkania online dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli na temat reklamy dla języka niemieckiego, współczesnego kulturo-und realioznawstwa Niemiec i aktywizacji uczniów w lekcjach języka niemieckiego. 

Hospitationsprogramm © Goethe-Institut

Program hospitacji kolegialnych

Podnieście Państwo poziom swoich zajęć wraz z programem hospitacyjnym. Poznajcie nowe metody pracy i wymieńcie doświadczenia.

Fot. Robert Wróblewski © Goethe-Institut

Konferencje

Konferencje dla dyrektorów, dyrektorek, kordynatorów i kordynatorek programu Deutsch Plus