Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Keller
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Jens Sauerbrey

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).
            

Główne założenia i cele

Na kształt Inicjatywy PASCH wpływ mają cztery główne założenia:
 • perspektywy dzięki edukacji,
 • poszerzanie horyzontów poprzez wielojęzyczność,
 • dostęp do języka i edukacji oraz
 • wspólne podejście do problemów przyszłości jako międzynarodowa wspólnota uczniów i nauczycieli

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). PASCH łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów edukacji w ponad 100 krajach.

Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Rozwijana jest sieć niemieckich szkół zagranicznych i szkół realizujących program Deutsches Sprachdiplom. Ponadto poszerzana jest współpraca pomiędzy szkołami mająca na celu dalsze wzmacnianie pozycji języka niemieckiego jako języka obcego w narodowych systemach oświaty. Dodatkowo oferowane są stypendia na studia w Niemczech i możliwości wymiany młodzieży oraz partnerstwa szkół.

Cele inicjatywy PASCH

Celem inicjatywy jest budzenie w młodych ludziach trwałego zainteresowania i fascynacji nowoczesnymi Niemcami, niemieckim społeczeństwem i językiem. Powstała i wciąż powstaje ogólnoświatowa sieć szkół partnerskich w Republice Federalnej Niemiec; poprzez wspólne działanie i wymiany szkoły stają się międzynarodową wspólnotą uczniów i nauczycieli.

Poprzez ofertę dydaktyczną PASCH przyczynia się do zdobywania trwałych kwalifikacji zarówno przez uczniów, jak i kadrę nauczycielską oraz podnosi kompetencje młodych ludzi potrzebne do studiów w Niemczech i w późniejszym życiu zawodowym. Ponadto celami PASCH są tworzenie żywych i długotrwałych więzów z Niemcami oraz zachęcanie szkół, ich uczniów i kadr nauczycielskich do otwartej wymiany myśli i wzajemnej współpracy. Dodatkowo PASCH powiązany jest z innymi inicjatywami zagranicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej, na przykład z wolontariatem „Kulturweit“.

Zadanie i działania Goethe-Institut

Goethe-Institut pomaga ponad 550 szkołom PASCH, z którymi współpracuje, we wprowadzaniu lub rozwijaniu nauki języka niemieckiego jako przedmiotu szkolnego. Kadrom nauczycielskim oferuje szkolenia metodyczno-dydaktyczne i kursy językowe oraz wyposaża szkoły w nowoczesne, multimedialne materiały do nauki, nauczania oraz dotyczące wiedzy o kraju. Ponadto Goethe-Institut w ramach PASCH zatrudnił na całym świecie ekspertów w dziedzinie nauczania, aby wspierali działania szkół partnerskich. Kursy dla młodzieży w Niemczech przeznaczone dla uczniów szkół uczestniczących w tej inicjatywie przyczyniają się do polepszenia znajomości języka, umocnienia kompetencji interkulturowych i poznania realiów kraju także w praktyce.
Strona internetowa www.pasch-net.de składa się z trzech podstron:
 • Strona ogólna
 • Dla nauczycieli
 • Dla uczniów
Strona ogólna

Strona ogólna informuje o instytucjach biorących udział w inicjatywie i ich działaniach. Znajdują się tam projekty prowadzone w ramach inicjatywy PASCH, blogi pracowników z różnych regionów świata, kursy dla młodzieży PASCH w Niemczech oraz giełda partnerów chcących nawiązać międzynarodowe partnerstwo szkół. Interaktywna mapa świata ukazuje sieć szkół partnerskich wraz z ich krótkimi prezentacjami.

Dla nauczycieli

Na tej podstronie nauczyciele znaleźć mogą inspiracje do wykorzystania treści ze strony PASCH-net na lekcji języka niemieckiego, materiały dydaktyczne do ściągnięcia oraz informacje na tematy metodyczno-dydaktyczne. Strona PASCH-Lernplattform umożliwia nauczycielom tworzenie własnych wirtualnych kursów lub wykorzystanie tych już istniejących.

Społeczność ta stwarza możliwość wymiany materiałów czy poszukiwania partnerów do realizacji pomysłów na projekty. W tej społeczności, na platformie edukacyjnej czy na blogach nauczyciele mogą prowadzić międzynarodowe projekty, jak na przykład regionalne gazetki szkolne online czy podcasty.

Na platformie edukacyjnej PASCH znajdującej się na stronie PASCH-net nauczyciele mogą skorzystać z internetowych szkoleń z tutorem. Na internetowym kursie PASCH-net-Führerschein nauczyciele przekonają się, jak można wykorzystać elementy strony PASCH-net na lekcjach niemieckiego, np. społeczności, platformę edukacyjną i gazetkę szkolną PASCH-Global. Na internetowym kursie Moodle-Führerschein dowiedzą się, jak można wykorzystać na lekcji czy w ramach szkoleń dla nauczycieli platformę edukacyjną PASCH opartą o software Moodle.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Dla uczniów

Społeczność rozwijająca się w ramach PASCH-net umożliwia uczącym się niemieckiego w szkołach PASCH wymianę z innymi uczniami. Na platformie mogą oni umieszczać teksty, zdjęcia i filmy, zakładać grupy i dyskutować na forach.

Konkursy i projekty zachęcają do aktywnego zaangażowania się. Teksty na różnych poziomach językowych informują o Niemczech, w tym też o studiach w tym kraju.

Regularnie odbywające się dyskusje, możliwość brania czynnego udziału w rozmowach i projektach oraz gry edukacyjne skłaniają do ćwiczenia języka niemieckiego.

Aby stać się częścią społeczności i korzystać z platformy edukacyjnej na stronie PASCH-net, należy zarejestrować się, a następnie zalogować się używając adresu e-mail i hasła.

PASCH-net-Flyer

Kontakt: service@pasch-net.de
 
PASCH łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów edukacji w ponad 100 krajach. W ramach inicjatywy „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ szkoły te wprowadziły do programu język niemiecki lub rozszerzyły zakres jego nauczania. W szkołach PASCH język niemiecki jest zwykle oferowany jako drugi język obcy.

Do sieci PASCH należą również szkoły współpracujące z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA) jest to około 140 niemieckich szkół zagranicznych, 27 szkół o profilu niemieckim, oraz 1100 szkół w ramach narodowych systemów edukacji, które oferują niemiecki dyplom językowy Konferencji Ministra Kultury.

Schulporträts