Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Keller
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net
 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Jens Sauerbrey

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).
            

Główne założenia i cele

Na kształt Inicjatywy PASCH wpływ mają cztery główne założenia:
 • perspektywy dzięki edukacji,
 • poszerzanie horyzontów poprzez wielojęzyczność,
 • dostęp do języka i edukacji oraz
 • wspólne podejście do problemów przyszłości jako międzynarodowa wspólnota uczniów i nauczycieli

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). PASCH łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów edukacji w ponad 100 krajach.

Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Rozwijana jest sieć niemieckich szkół zagranicznych i szkół realizujących program Deutsches Sprachdiplom. Ponadto poszerzana jest współpraca pomiędzy szkołami mająca na celu dalsze wzmacnianie pozycji języka niemieckiego jako języka obcego w narodowych systemach oświaty. Dodatkowo oferowane są stypendia na studia w Niemczech i możliwości wymiany młodzieży oraz partnerstwa szkół.

Cele inicjatywy PASCH

Celem inicjatywy jest budzenie w młodych ludziach trwałego zainteresowania i fascynacji nowoczesnymi Niemcami, niemieckim społeczeństwem i językiem. Powstała i wciąż powstaje ogólnoświatowa sieć szkół partnerskich w Republice Federalnej Niemiec; poprzez wspólne działanie i wymiany szkoły stają się międzynarodową wspólnotą uczniów i nauczycieli.

Poprzez ofertę dydaktyczną PASCH przyczynia się do zdobywania trwałych kwalifikacji zarówno przez uczniów, jak i kadrę nauczycielską oraz podnosi kompetencje młodych ludzi potrzebne do studiów w Niemczech i w późniejszym życiu zawodowym. Ponadto celami PASCH są tworzenie żywych i długotrwałych więzów z Niemcami oraz zachęcanie szkół, ich uczniów i kadr nauczycielskich do otwartej wymiany myśli i wzajemnej współpracy. Dodatkowo PASCH powiązany jest z innymi inicjatywami zagranicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej, na przykład z wolontariatem „Kulturweit“.

Zadanie i działania Goethe-Institut

Goethe-Institut pomaga ponad 550 szkołom PASCH, z którymi współpracuje, we wprowadzaniu lub rozwijaniu nauki języka niemieckiego jako przedmiotu szkolnego. Kadrom nauczycielskim oferuje szkolenia metodyczno-dydaktyczne i kursy językowe oraz wyposaża szkoły w nowoczesne, multimedialne materiały do nauki, nauczania oraz dotyczące wiedzy o kraju. Ponadto Goethe-Institut w ramach PASCH zatrudnił na całym świecie ekspertów w dziedzinie nauczania, aby wspierali działania szkół partnerskich. Kursy dla młodzieży w Niemczech przeznaczone dla uczniów szkół uczestniczących w tej inicjatywie przyczyniają się do polepszenia znajomości języka, umocnienia kompetencji interkulturowych i poznania realiów kraju także w praktyce.
Jako miejsce spotkań międzynarodowej społeczności PASCH, platforma PASCH-net zrzesza około 2.000 szkół i 600.000 uczniów PASCH na całym świecie.

Informacje o PASCH

Na stronie dostępne są informacje o instytucjach biorących udział w inicjatywie oraz o ich aktywnościach na całym świecie. Interaktywna mapa świata umożliwia przegląd szkół należących do sieci. Szkoły PASCH mogą zaprezentować się publikując swój krótki „portret”. Zaangażowane podmioty prezentują na stronie swoje projekty i udzielają cennych wskazówek wyniesionych z praktyki. PASCH-net jest także źródłem informacji o międzynarodowych kursach dla młodzieży, które odbywają się w ramach inicjatywy w Niemczech, jak i o możliwościach nawiązania współpracy międzyszkolnej.

Informacje o inicjatywie PASCH (w różnych językach)
Mapa świata
Portrety szkół
Projekty na całym świecie
Kursy dla młodzieży w ramach PASCH
Współpraca międzyszkolna

Materiały do nauki i oferta interaktywna

Nauczyciele i uczniowie znajdą na stronie PASCH-net ogólnodostępne filmy, teksty i nagrania na aktualne tematy, pomysły do wykorzystania na zajęciach języka niemieckiego oraz karty pracy do ściągnięcia. Materiały skierowane do młodzieży uczącej się języka niemieckiego można filtrować według tematu, poziomu językowego, formatu, a także pod kątem przygotowania do egzaminów.
Poprzez wbudowaną funkcję komentowania strona zachęca do interakcji. Uczniowie szkół PASCH mogą za pośrednictwem strony PASCH-net brać udział w skierowanych do społeczności PASCH na całym świecie konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. W ramach tzw. „take over” uczniowie i nauczyciele mogą przejąć konto PASCH-net na Instagramie i publikować własne posty.

Materiały do nauki
Konkursy
PASCH-net na Instagramie

Gazetka uczniowska PASCH-Global online

Na PASCH-Global młodzi ludzie z całego świata blogują razem w języku niemieckim. Dzięki tekstom, zdjęciom, filmom i nagraniom audio umożliwiają oni rówieśnikom wgląd w swoje życie, a także prezentują swoje spojrzenie na Niemcy. Uczniowie i uczennice mogą dołączyć do grona autorów.

Informacje o PASCH-Global

Platforma do nauki PASCH

Oparta na moodle Platforma edukacyjna PASCH umożliwia nauczycielom języka niemieckiego tworzenie wirtualnych przestrzeni do nauczania i nauki, które można wykorzystać podczas zajęć i w trakcie szkoleń online prowadzonych pod opieką tutorów. Kurs online "Narzędzia moodle do nauczania" przygotowuje nauczycieli do korzystania z platformy edukacyjnej PASCH.

Informacje o platformie edukacyjnej PASCH

Informacje o studiowaniu w Niemczech dla absolwentów szkół PASCH

Przyszli absolwenci szkół PASCH znajdą na stronie ogólne informacje na temat studiowania w Niemczech oraz ciekawe linki, np. do platformy absolwentów PASCH. Storna prezentuje różne oferty stypendialne i programy PASCH. Absolwenci szkół PASCH, którzy obecnie studiują w Niemczech, dzielą się na stronie swoimi doświadczeniami.

Informacje o studniach w Niemczech
Platforma Absolwentów PASCH

Rejestracja i logowanie na stronie PASCH-net

Większość ofert na stronie internetowej jest ogólnodostępna. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z ofert PASCH-net takich jak funkcja komentowania, konkursy i społeczności lub z platformy edukacyjnej, muszą się zarejestrować, a następnie zalogować za pomocą adresu e-mail i hasła. Zarejestrowani nauczyciele PASCH mogą tworzyć kody dostępu dla kolegów i uczniów w swojej szkole PASCH.

FAQ na temat inicjatywy PASCH i rejestracji

Newsletter i media społecznościowe

Zarejestrowani użytkownicy mogą zaprenumerować miesięczny newsletter PASCH lub newsletter skierowany do uczniów po zalogowaniu się w zakładce "Mój PASCH". Osoby śledzące PASCH-net na Facebooku, Twitterze lub Instagramie także otrzymują rególarne informacje o ofertach PASCH-net.

Mój PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
PASCH łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów edukacji w ponad 100 krajach. W ramach inicjatywy „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ szkoły te wprowadziły do programu język niemiecki lub rozszerzyły zakres jego nauczania. W szkołach PASCH język niemiecki jest zwykle oferowany jako drugi język obcy.

Do sieci PASCH należą również szkoły współpracujące z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA) jest to około 140 niemieckich szkół zagranicznych, 27 szkół o profilu niemieckim, oraz 1100 szkół w ramach narodowych systemów edukacji, które oferują niemiecki dyplom językowy Konferencji Ministra Kultury.

Schulporträts
Okładka broszury Pasch

Broszura

Aktualne informacje o inicjatywie PASCH w szkołach w Europie Środkowowschodniej.

Pasch-Blog

PASCH-Blog

Oto nasz blog na temat nowości z Europy Środkowej i Wschodniej

PASCH in Polen - Teaser

PASCH w Polsce

Szkoły partnerskie i ich działalność w Polsce