O nas
Warszawa

Goethe-Institut w Warszawie © Lech Rowinski

Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku. Od 2004 roku nasza siedziba mieści się w nowoczesnych pomieszczeniach przy ul. Chmielnej w samym centrum stolicy.

Celem naszej działalności w sferze polityczno-kulturalnej jest budowanie perspektywicznego porozumienia między Polakami i Niemcami poprzez popularyzację języka niemieckiego, pracę na rzecz upowszechniania informacji na temat Niemiec, pośredniczenie w kontaktach oraz prowadzenie dialogu i współpracy w dziedzinie kultury i edukacji.Nasza działalność ma ułatwić dostęp do niemieckiej kultury i zintensyfikować kontakty między polskimi i niemieckimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, a także artystami i intelektualistami. W ten sposób chcemy współuczestniczyć w procesie kulturalnej integracji Unii Europejskiej i umacnianiu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

W naszej pracy priorytetowo traktujemy działania na rzecz wzrostu akceptacji dla języka niemieckiego w ramach europejskiej koncepcji wielojęzyczności, podejmowanie tematyki, związanej z postrzeganiem siebie nawzajem w przeszłości i dziś, oraz organizację imprez kulturalnych, przynoszących trwałe, widoczne efekty.

Goethe-Institut w Warszawie służy Państwu profesjonalną radą we wszystkich dziedzinach swojej działalności, począwszy od wyboru odpowiedniego kursu z bogatej oferty Instytutu aż po wyszukiwanie najświeższych informacji na temat Niemiec.

Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Nasz obszar działania obejmuje następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.

Wirtualny spacer

Goethe-Institut Warschau © Goethe-Institut

Goethe-Institut członkiem warszawskiego EUNIC Cluster

EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Goethe-Institut wspólnie z innymi członkami EUNIC organizuje w Warszawie co roku projekty edukacyjne i kulturalne.

EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Do tej pory organizacja zrzesza instytucje z 25 krajów Unii Europejskiej. Celem EUNIC jest stworzenie trwałych więzi partnerskich oraz sieci instytucji, wspierających różnorodność kulturową, porozumienie pomiędzy społeczeństwami, umacnianie dialogu i współpracę również z krajami spoza Europy.
W ramach istniejącego od 2007 roku EUNIC Cluster Warszawa aktywnie działa 17 instytucji członkowskich, 8 członków stowarzyszonych i kilkunastu partnerów. Co roku EUNIC Cluster Warszawa realizuje przy wsparciu lokalnych partnerow, między innymi Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwa w Polsce, projekty kulturalne, społeczne i językowe. Niektóre z nich wpisaly się już na stałe do kalendarza warszawskich wydarzeń kulturalno–edukacyjnych.