Niemiecki + Przedmiot

Deutsch Fach © Goethe-Institut

Zintegrowane przekazywanie treści przedmiotu i języka obcego (CLIL = Content and Language Integrated Learning) jest obecnie uznaną koncepcją polityki językowej w Europie.
Inicjatywa „Deutsch + Fach“ („Język niemiecki + przedmiot”) ma na celu długofalowe i systematyczne wsparcie szkół, które chciałyby wypróbować lub rozwijać dwujęzyczną ofertę kształcenia w języku niemieckim  (CLIL in German = CLILiG) poprzez projekty CLIL, tj. interdyscyplinarne uczenie się języka niemieckiego oraz pracę metodą projektu w tandemie: język niemiecki + przedmiot.

LeYo! © Carlsen Verlag

LeYo!

Seria książek „LeYo!“ łączy klasyczne nauczanie z możliwościami aplikacji mobilnych.

BiBox

BiBox

Internetowa platforma udostępniająca w całości podręczniki z Niemiec do przedmiotów takich jak geografia, historia, biologia.

Experimentieren mit Deutsch

Eksperymenty po niemiecku

Dwadzieścia jednostek lekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych i techniki.

Deutsch und Fach 2 © Goethe-Institut

Platforma: Niemiecki + Przedmiot

Platforma online z materiałami, artykułami i linkami na temat nauczania dwujęzycznego.