Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • EU-Kurse Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Goethe-Institut promują za pośrednictwem programu Europanetzwerk Deutsch język niemiecki w instytucjach Unii Europejskiej jako język roboczy i język postępowania oraz wspierają aktywny networking na skalę europejską.

Program skierowany jest zarówno do urzędników instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu jak i do urzędników ministerialnych z krajów członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i krajów aspirujących do członkostwa w UE, którzy posiadają kontakty robocze z Unią Europejską i

 • chcieliby w związku ze swoimi obowiązkami służbowymi poprawić znajomość języka niemieckiego,
 • władają już językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym (B2-C1),
 • których obowiązki służbowe związane są bezpośrednio z UE
 • posiadają już kontakty robocze z instytucjami UE.

terminy kursów 2018

Informacje o kursie  
Miejsce tylko online (platforma Moodle)
Termin 09.04. – 04.05.2018
Czas trwania 4 tygodnie
Adresaci Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do byłych uczestników programu Europanetzwerk Deutsch
Rodzaj kursu Kurs online
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs trwa 4 tygodnie po 4 godziny (16 godz.). Uczestnicy pracują w trybie online na platformie Moodle. W ramach kursu poruszane są aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych tutorów, którzy sprawdzają prace i zadania nadesłane przez uczestników, odpowiadają na pytania, są moderatorami dyskusji itp. W ten sposób uczestnicy kursu mają możliwość odświeżenia i pogłębienia znajomości języka.

Informacje o kursie  
Miasto Berlin
Termin 14.06. – 17.06.2018
Czas trwania 4 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni z kontaktami roboczymi z UE w zakresie gospodarki, pracy i cyfryzacji
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej z profilem tematycznym
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs składa się z ambitnego programu oraz towarzyszącego mu intensywnego kursu językowego poświęconego tematowi cyfrowego środowiska pracy w kontekście Cyfrowej Agendy Komisji Europejskiej. Poza kursem czekają na uczestników rozmowy na tematy zawodowe w ministerstwach i innych politycznych instytucjach, think tankach oraz przedsiębiorstwach mających swoje siedziby w Berlinie. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Całości dopełnia urozmaicony program ramowy i kulturalny. 

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miasto Monachium z całodzienną wycieczką do Austrii
Termin 14.07. - 22.07.2018
Czas trwania 9 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Bawarska Kancelaria Stanu


Niniejszy kurs obejmuje wizyty w ministerstwach i instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy, któremu towarzyszy intensywny kurs językowy, oraz wycieczkę poza granicę Niemiec – do Austrii. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki obszaru metropolitalnego, jaki stanowi Monachium. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Bawarska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasto Hamburg z całodzienną wycieczką do Berlina
Termin 22.07. –  28.07.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE na stanowiskach kierowniczych oraz urzędnicy ministerialni na stanowiskach kierowniczych wszystkich specjalności
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Kancelaria Stanu Kraju Związkowego Hamburg


Niniejszy kurs obejmuje wizyty w ministerstwach i instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy, któremu towarzyszy intensywny kurs językowy, oraz całodniową wycieczkę do Berlina. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki obszaru metropolitalnego, jaki stanowi Hamburg. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Kancelaria Stanu Kraju Związkowego Hamburg.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasta Berlin i Bruksela 
Termin 28.09. – 03.10.2018
03.10. – 06.10.2018
Czas trwania 9 dni (włącznie z dniem przyjazdu, przejazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs obejmuje wizyty i rozmowy w ministerstwach stolicy Niemiec, w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz kulturalny program ramowy wieczorem. Programowi towarzyszy intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami niemieckich ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, z pozycją Niemiec w UE oraz z systemem politycznym Niemiec a także wymianę poglądów w tym zakresie. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Uczestnicy z instytucji Unii Europejskiej mają wyjątkową okazję wpływu na kształt programu wizyt w Brukseli. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności.
 
Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasto Freiburg 
Termin 25.10. – 28.10.2018
Czas trwania 4 dni (włącznie z dniem przyjazdu, przejazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni z kontaktami roboczymi z UE w zakresie klimatu, środowiska i energii
Rodzaj kursu Kurs z profilem tematycznym
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs obejmuje obszerny program w zakresie tematów związanych ze środowiskiem, klimatem i energią oraz towarzyszący mu intensywny kurs językowy. Zaplanowane są wizyty w ministerstwach i instytucjach we Freiburgu. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Na uczestników oczekuje także urozmaicony program ramowy i kulturalny.
 
Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.

Informacje o kursie  
Miasto Drezno
Termin 04.11. –  10.11.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Saksońska Kancelaria Stanu

W ramach tego kursu przewidziane są popołudniowe wizyty w ministerstwach i innych instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy oraz całodniowa wycieczka do Berlina. W skład wspomnianego wyżej programu wchodzi także intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki kraju związkowego Saksonii oraz regionu Drezna. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Saksońska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miasta Frankfurt i Wiesbaden
Termin 11.11. - 17.11.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Heska Kancelaria Stanu

W ramach tego kursu przewidziane są popołudniowe wizyty w ministerstwach i innych instytucjach, urozmaicony program kulturalny. W skład wspomnianego wyżej programu wchodzi także intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki regionu metropolitalnego Rhein-Main. Wizyty zostały dopasowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Heska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miejsce tylko online (platforma Moodle)
Termin 05.11. –  30.11.2018
Czas trwania 4 tygodnie
Adresaci Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do byłych uczestników programu Europanetzwerk Deutsch
Rodzaj kursu Kurs języka ogólnego online
Sprachniveau B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs trwa 4 tygodnie po 4 godziny (16 godz.). Uczestnicy pracują w trybie online na platformie Moodle. W ramach kursu poruszane są aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych tutorów, którzy sprawdzają prace i zadania nadesłane przez uczestników, odpowiadają na pytania, są moderatorami dyskusji itp. W ten sposób uczestnicy kursu mają możliwość odświeżenia i pogłębienia znajomości języka. Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do uczestników programu Europanetzwerk Deutsch.

Warunki uczestnictwa

Adresaci projektu
Urzędnicy Instytucji Unii Europejskiej oraz urzędnicy ministerialni z krajów członkowskich UE, Norwegii, Islandii i z krajów kandydujących do członkostwa w UE (Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja) z kontaktami roboczymi w instytucjach UE krajów członkowskich UE.

Znajomość języka niemieckiego
zaawansowana (B2 – C1)

Świadczenia

Spotkania z przedstawicielami ministerstw oraz specjalistami i instytucjami ważnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy

Program Europanetzwerk Deutsch jest programem stypendialnym skierowanym do ograniczonej grupy uczestników, finansowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i obejmującym następujące świadczenia:

Wszyscy uczestnicy programu otrzymują nieodpłatnie

 • intensywny kurs językowy, który dostosowany jest do oczekiwań uczestników,
 • spotkania z przedstawicielami ministerstw oraz specjalistami i instytucjami istotnymi ze w względów zawodowych,
 • kulturalny program ramowy,
 • nocleg ze śniadaniem oraz wspólnym posiłkiem każdego dnia kursu,
 • ubezpieczenie zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania kursu w nagłych przypadkach.

Bewerbungsverfahren

Sie können sich jederzeit auf alle verfügbaren Kurse, auch auf mehrere gleichzeitig, bewerben. Bitte füllen Sie dazu das Online-Formular aus.
 

Bitte geben Sie darin Ihre Kursprioritäten an. Neben persönlichen Angaben werden auch Ihre Erwartungen an den Kurs abgefragt, um das Programm optimal auf Sie und die anderen Teilnehmenden abstimmen zu können.
 
Wenden Sie sich bitte anschließend an das Goethe-Institut vor Ort. Ein Ansprechpartner wird mithilfe eines Tests einschätzen, auf welchem Sprachniveau Sie sich befinden. Der mündliche und schriftliche Test wird am Goethe-Institut vor Ort durchgeführt und dauert in etwa zwei Stunden. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt in Abstimmung zwischen Goethe-Institut und Auswärtigem Amt. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird Ihnen zeitnah mitgeteilt.

W ramach tego programu Goethe-Institut w Warszawie oferuje także
różne imprezy i wydarzenia a także możliwość indywidualnego wsparcia.