Europanetzwerk Deutsch

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • EU-Kurse Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 3 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 4 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 5 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 7 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 6 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 8 Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Goethe-Institut promują za pośrednictwem programu Europanetzwerk Deutsch język niemiecki w instytucjach Unii Europejskiej jako język roboczy i język postępowania oraz wspierają aktywny networking na skalę europejską.

Program skierowany jest zarówno do urzędników instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu jak i do urzędników ministerialnych z krajów członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i krajów aspirujących do członkostwa w UE, którzy posiadają kontakty robocze z Unią Europejską i

 • chcieliby w związku ze swoimi obowiązkami służbowymi poprawić znajomość języka niemieckiego,
 • władają już językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym (B2-C1),
 • których obowiązki służbowe związane są bezpośrednio z UE
 • posiadają już kontakty robocze z instytucjami UE.

terminy kursów 2018

Informacje o kursie  
Miejsce tylko online (platforma Moodle)
Termin 09.04. – 04.05.2018
Czas trwania 4 tygodnie
Adresaci Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do byłych uczestników programu Europanetzwerk Deutsch
Rodzaj kursu Kurs online
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs trwa 4 tygodnie po 4 godziny (16 godz.). Uczestnicy pracują w trybie online na platformie Moodle. W ramach kursu poruszane są aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych tutorów, którzy sprawdzają prace i zadania nadesłane przez uczestników, odpowiadają na pytania, są moderatorami dyskusji itp. W ten sposób uczestnicy kursu mają możliwość odświeżenia i pogłębienia znajomości języka.

Informacje o kursie  
Miasto Berlin
Termin 14.06. – 17.06.2018
Czas trwania 4 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni z kontaktami roboczymi z UE w zakresie gospodarki, pracy i cyfryzacji
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej z profilem tematycznym
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs składa się z ambitnego programu oraz towarzyszącego mu intensywnego kursu językowego poświęconego tematowi cyfrowego środowiska pracy w kontekście Cyfrowej Agendy Komisji Europejskiej. Poza kursem czekają na uczestników rozmowy na tematy zawodowe w ministerstwach i innych politycznych instytucjach, think tankach oraz przedsiębiorstwach mających swoje siedziby w Berlinie. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Całości dopełnia urozmaicony program ramowy i kulturalny. 

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miasto Monachium z całodzienną wycieczką do Austrii
Termin 14.07. - 22.07.2018
Czas trwania 9 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Bawarska Kancelaria Stanu


Niniejszy kurs obejmuje wizyty w ministerstwach i instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy, któremu towarzyszy intensywny kurs językowy, oraz wycieczkę poza granicę Niemiec – do Austrii. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki obszaru metropolitalnego, jaki stanowi Monachium. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Bawarska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasto Hamburg z całodzienną wycieczką do Berlina
Termin 22.07. –  28.07.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE na stanowiskach kierowniczych oraz urzędnicy ministerialni na stanowiskach kierowniczych wszystkich specjalności
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Kancelaria Stanu Kraju Związkowego Hamburg


Niniejszy kurs obejmuje wizyty w ministerstwach i instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy, któremu towarzyszy intensywny kurs językowy, oraz całodniową wycieczkę do Berlina. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki obszaru metropolitalnego, jaki stanowi Hamburg. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Kancelaria Stanu Kraju Związkowego Hamburg.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasta Berlin i Bruksela 
Termin 28.09. – 03.10.2018
03.10. – 06.10.2018
Czas trwania 9 dni (włącznie z dniem przyjazdu, przejazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs obejmuje wizyty i rozmowy w ministerstwach stolicy Niemiec, w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz kulturalny program ramowy wieczorem. Programowi towarzyszy intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami niemieckich ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, z pozycją Niemiec w UE oraz z systemem politycznym Niemiec a także wymianę poglądów w tym zakresie. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Uczestnicy z instytucji Unii Europejskiej mają wyjątkową okazję wpływu na kształt programu wizyt w Brukseli. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności.
 
Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
 

Informacje o kursie  
Miasto Freiburg 
Termin 25.10. – 28.10.2018
Czas trwania 4 dni (włącznie z dniem przyjazdu, przejazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni z kontaktami roboczymi z UE w zakresie klimatu, środowiska i energii
Rodzaj kursu Kurs z profilem tematycznym
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs obejmuje obszerny program w zakresie tematów związanych ze środowiskiem, klimatem i energią oraz towarzyszący mu intensywny kurs językowy. Zaplanowane są wizyty w ministerstwach i instytucjach we Freiburgu. Uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. Na uczestników oczekuje także urozmaicony program ramowy i kulturalny.
 
Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.

Informacje o kursie  
Miasto Drezno
Termin 04.11. –  10.11.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Saksońska Kancelaria Stanu

W ramach tego kursu przewidziane są popołudniowe wizyty w ministerstwach i innych instytucjach, urozmaicony program kulturalny i ramowy oraz całodniowa wycieczka do Berlina. W skład wspomnianego wyżej programu wchodzi także intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki kraju związkowego Saksonii oraz regionu Drezna. Wizyty zostały dostosowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Saksońska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miasta Frankfurt i Wiesbaden
Termin 11.11. - 17.11.2018
Czas trwania 7 dni (włącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu)
Adresaci Urzędnicy UE oraz urzędnicy ministerialni wszystkich specjalności z kontaktami roboczymi w UE
Rodzaj kursu Kurs o tematyce unijnej
Poziom znajomości języka B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut
Partner Heska Kancelaria Stanu

W ramach tego kursu przewidziane są popołudniowe wizyty w ministerstwach i innych instytucjach, urozmaicony program kulturalny. W skład wspomnianego wyżej programu wchodzi także intensywny kurs językowy. Do głównych punktów programu należą spotkania uczestników z ich odpowiednikami z różnych urzędów oraz z przedstawicielami ministerstw zajmującymi się kwestiami europejskimi a także z fachowcami w kontekście tematyki Unii Europejskiej istotnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy. Kurs umożliwi uczestnikom obszerne zapoznanie się z tematami, które są obecnie aktualne w UE, oraz wymianę poglądów w tym zakresie a także poznanie systemu politycznego Niemiec i specyfiki regionu metropolitalnego Rhein-Main. Wizyty zostały dopasowane do oczekiwań uczestników i będą przygotowywane oraz omawiane w ramach kursu językowego. W ten sposób uczestnicy kursu mają okazję odświeżyć i pogłębić znajomość języka oraz zastosować w praktyce nowo nabyte umiejętności. Partnerem tego kursu jest Heska Kancelaria Stanu.

Kurs odbywa się w formule „mieszanej”, tzn. że przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech odbywa się w ramach przygotowania jednotygodniowa faza w trybie online. W ten sposób uczestnicy mogą poznać się nawzajem i przygotować się w optymalny sposób do pobytu w Niemczech i kursu stacjonarnego. Na fazę online należy przeznaczyć ok. 4 godz.
Informacje o kursie  
Miejsce tylko online (platforma Moodle)
Termin 05.11. –  30.11.2018
Czas trwania 4 tygodnie
Adresaci Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do byłych uczestników programu Europanetzwerk Deutsch
Rodzaj kursu Kurs języka ogólnego online
Sprachniveau B2 – C1
Inicjator Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Realizacja Goethe-Institut

Kurs trwa 4 tygodnie po 4 godziny (16 godz.). Uczestnicy pracują w trybie online na platformie Moodle. W ramach kursu poruszane są aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych tutorów, którzy sprawdzają prace i zadania nadesłane przez uczestników, odpowiadają na pytania, są moderatorami dyskusji itp. W ten sposób uczestnicy kursu mają możliwość odświeżenia i pogłębienia znajomości języka. Kurs odświeżający znajomość języka skierowany jest do uczestników programu Europanetzwerk Deutsch.

Warunki uczestnictwa

Adresaci projektu
Urzędnicy Instytucji Unii Europejskiej oraz urzędnicy ministerialni z krajów członkowskich UE, Norwegii, Islandii i z krajów kandydujących do członkostwa w UE (Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja) z kontaktami roboczymi w instytucjach UE krajów członkowskich UE.

Znajomość języka niemieckiego
zaawansowana (B2 – C1)

Świadczenia

Spotkania z przedstawicielami ministerstw oraz specjalistami i instytucjami ważnymi z punktu widzenia wykonywanej pracy

Program Europanetzwerk Deutsch jest programem stypendialnym skierowanym do ograniczonej grupy uczestników, finansowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i obejmującym następujące świadczenia:

Wszyscy uczestnicy programu otrzymują nieodpłatnie

 • intensywny kurs językowy, który dostosowany jest do oczekiwań uczestników,
 • spotkania z przedstawicielami ministerstw oraz specjalistami i instytucjami istotnymi ze w względów zawodowych,
 • kulturalny program ramowy,
 • nocleg ze śniadaniem oraz wspólnym posiłkiem każdego dnia kursu,
 • ubezpieczenie zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania kursu w nagłych przypadkach.

Procedura ubiegania się o udział w programie

Można ubiegać się a każdej chwili o każdy z oferowanych kursów.
Należy zwrócić się w tym celu do najbliższej placówki Goethe-Institut.

 • Osoba kontaktowa przeprowadzi test, mający na celu stwierdzenie poziomu znajomości języka. Test w formie pisemnej oraz ustnej odbędzie się w siedzibie Goethe-Institut i trwa ok. dwóch godzin.
 • Ponadto należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej i przesłać do najbliższej placówki Goethe-Institut. Oprócz danych osobowych w formularzu znajduje się miejsce na podanie oczekiwań odnośnie kursu, tak aby możliwe było dostosowanie programu w sposób optymalny dla każdego z uczestników.
Wyboru uczestników programu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonują wspólnie Goethe-Institut oraz Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Prosimy o składanie zgłoszeń najpóźniej 8 tygodni przed rozpoczęciem danego kursu
 • Za pośrednictwem jednego formularza można ubiegać się jednocześnie o kilka kursów. Prosimy o podanie priorytetów.
 • Wynik postępowania kwalifikacyjnego zostanie przekazany w ciągu krótkiego czasu po dokonaniu zgłoszenia.

W ramach tego programu Goethe-Institut w Warszawie oferuje także
różne imprezy i wydarzenia a także możliwość indywidualnego wsparcia.