Deutsch Plus

Deutsch Plus

Projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego

Aktywności

Konkursy

„Śpiewamy niemieckie kolędy“
„Uczę się niemieckiego, ponieważ...”
„Eko przez cały dzień”

Spotkania online dla nauczycieli

Zapraszamy Państwa na warsztaty i seminaria online o tematyce metodyczno-dydaktycznej. Pierwsze już 17.02.

Pokazy naukowe z Joachimem Heckerem

Rusza kolejna edycja pokazów naukowych!

Jugendcamp digital

Obóz językowy online o tematyce ekologicznej

Łączmy się regionalnie

Konferencja online dla Dyrekcji i Koordynatorów Projektu „Deutsch Plus”

Doradztwo dla nauczycieli

Są Państwo nauczycielami języka niemieckiego? Potrzebują Państwo pomocy, doradztwa, wsparcia?

Spotkania z młodzieżą niemieckojęzyczną - teraz online!

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klasy szkoły podstawowej
 

Roger Rekless auf (online) Tour

Pełne muzyki warsztaty online z Rogerem Reklessem.

Egzaminy

Najbliższe egzaminy odbędą się jesienią 2020. Dokładne terminy egzaminów dla poszczególnych województw zostaną podane w późniejszym terminie.

„10 minut z niemieckim“ – wystarczy, by się zaprzyjaźnić

Nawet jeśli szkoła była zamknięta, nie oznaczało to, że uczniowie nie mogli mieć zajęć z języka niemieckiego. Przygotowaliśmy lekcje „10 minut z niemieckim“, które raz w tygodniu nadawaliśmy online przez Adobe Connect.

Deutsch Plus 2019

Przegląd projektów zrealizowanych w minionym roku.

Online-lessons

Nauka online? – teraz także z DeutschPlus.


O projekcie „Deutsch Plus“

Rok szkolny 2017/18 był pierwszym rokiem, w którym zaczęła obowiązywać w Polsce szeroko zakrojona reforma edukacji. Wprowadziła ona daleko idące zmiany w polskim systemie szkolnictwa. Przede wszystkim jednak oznaczała gruntowne zmiany dla uczniów i nauczycieli. Drugi język obcy, w tym przypadku język niemiecki, jeszcze przed reformą miał w gimnazjach dość silną pozycję. Poprzez likwidację gimnazjów i wydłużenie okresu nauki w szkole podstawowej zmianie uległa również kwestia wprowadzenia drugiego języka obcego, a w przypadku szkół/klas dwujęzycznych – proces ten został opracowany na nowo. Obecne trendy nie przyczyniają się do wzrostu popularności języka niemieckiego. Często przegrywa on w konkurencji z językiem hiszpańskim czy chińskim. Liczba godzin języka niemieckiego w szkołach spada, coraz mniej osób decyduje się na egzamin końcowy czy maturę z tego języka.
Wiele szkół zwraca się do nas z prośbą o wsparcie działań mających na celu promocję języka niemieckiego, pytając o możliwości współpracy w tym obszarze z Goethe-Institut. Przygotowana przez nas oferta ma wspomóc szkoły w ich dążeniach, a jednocześnie ma na celu stworzenie sieci szkół angażujących się w nauczanie języka niemieckiego – szkół, które mogą wymieniać się doświadczeniami oraz wzajemnie się wspierać.
 
 • Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
 • Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
 • Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
 • Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.
Grupy docelowe
 • uczniowie szkół podstawowych, liceów i szkół zawodowych, również wybrane szkoły prywatne
 • 50% uczniów w wieku 10-14 lat (2000 – 3000 uczniów)
 • 50% uczniów w wieku 15-19 lat (1000 – 1500 uczniów)
 • nauczyciele języka niemieckiego (ok. 250 – 300 nauczycieli ze wszystkich typów szkół)
 • dyrektorzy szkół (min. 200 dyrektorów ze wszystkich typów szkół)
 • rodzice
 • lokalne media
Poziom znajomości języka
 • A1
 • A2
 • B1 (przede wszystkim licea/technika)
 • ev. B2 (w szkołach dwujęzycznych)
Dla szkoły
 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
 • współpraca z Goethe-Institut
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie
Dla nauczycieli
 • doradztwo metodyczno-dydaktyczne
 • bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
 • członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych
 • bezpłatny udział w szkoleniach online
 • doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania
 • dostęp do nagrań lekcji pokazowych
Dla uczniów
 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
 • udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
 • udział w bezpłatnych lekcja Skype
 • zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole
 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego w tygodniu, w tym również pozalekcyjne zajęcia językowe (więcej niż obowiązkowe dwie godziny, wynikające z podstawy programowej)
 • widoczne zaangażowanie w naukę języka niemieckiego: udział w projektach (min. 1 w roku szkolnym), konkursach (min. 1 w roku szkolnym), udział nauczycieli w szkoleniach (min. 2 w roku szkolnym)
 • umieszczenie logo projektu i logo Goethe-Institut na stronie internetowej szkoły wraz z informacją o udziale w projekcie
 • przygotowanie uczniów do egzaminów Goethe-Institut
 • udział w ewaluacji projektu
 • złożenie sprawozdania na koniec roku szkolnego z działalności na rzecz języka niemieckiego
 • podpisanie porozumienia o współpracy z Goethe-Institut

Kontakt

e-mail:
deutschplus-polen@goethe.de
Justyna Ciecharowska
Koordynatorka projektu „Deutsch Plus” 
tel. +48 22 5059022


Patronat

Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.
Ambasada Niemiec w Warszawie

Partnerzy

BMW Polnischer Deutschlehrerverband

CEN_BB Logo CEN ODN Slupsk