Deutsch Plus

Deutsch Plus

Projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego

Poszukujemy nowych szkół do projektu Deutsch Plus!

Od 14.10.2021 rozpoczynamy nabór nowych szkół, które chciałyby stać się częścią sieci Deutsch Plus.
Projekt Deutsch Plus skierowany jest przede wszystkim do szkół, które już w tej chwili bardziej angażują się w nauczanie języka niemieckiego (poprzez zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego, projekty, koła zainteresowań lub rozpoczynanie nauki we wcześniejszych klasach szkoły podstawowej), do szkół wszystkich typów na wszystkich poziomach nauczania. Ten wieloletni program oferuje aktywności dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
W tym roku istnieje też możliwość dołączenia do projektu szkół, które dopiero chciałby się rozwijać w kierunku zwiększenia liczby godzin języka niemieckiego, ale potrzebują wsparcia i porady.

Zgłoszenie szkoły
Macie Państwo pytania? Potrzebujecie porady? Zapraszamy do wzięcia udziału spotkaniu informacyjnym.
Terminy konsultacji
 

Aktywności

Konferencja dyrektorów i koordynatorów

Rejestracja na konferencję dyrektorów i koordynatorów szkół Deutsch Plus w dniach 7-8 października 2021.
 

Spotkania online dla nauczycieli

Zapraszamy Państwa na warsztaty online

Metodyczny kuferek online

Zwycięzcy konkursu

Konkursy

KONKURS „Szukamy Redaktorów!”
KONKURS „Zdobądź pieniądze..."

Razem realizujemy projekty

w ramach sieci szkół DeutschPlus

Doradztwo dla nauczycieli

Są Państwo nauczycielami języka niemieckiego? Potrzebują Państwo pomocy, doradztwa, wsparcia?

Program hospitacji kolegialnych

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie hostpitacji kolegialnych!

„Aktywiści"

Spotkania z młodzieżą niemieckojęzyczną
 

Egzaminy

Najbliższe egzaminy odbędą się wiosną 2022. Dokładne terminy egzaminów dla poszczególnych województw zostaną podane w późniejszym terminie.

„10 minut z niemieckim“ – wystarczy, by się zaprzyjaźnić

Nawet jeśli szkoła była zamknięta, nie oznaczało to, że uczniowie nie mogli mieć zajęć z języka niemieckiego. Przygotowaliśmy lekcje „10 minut z niemieckim“, które raz w tygodniu nadawaliśmy online przez Adobe Connect.


O projekcie „Deutsch Plus“

Rok szkolny 2017/18 był pierwszym rokiem, w którym zaczęła obowiązywać w Polsce szeroko zakrojona reforma edukacji. Wprowadziła ona daleko idące zmiany w polskim systemie szkolnictwa. Przede wszystkim jednak oznaczała gruntowne zmiany dla uczniów i nauczycieli. Drugi język obcy, w tym przypadku język niemiecki, jeszcze przed reformą miał w gimnazjach dość silną pozycję. Poprzez likwidację gimnazjów i wydłużenie okresu nauki w szkole podstawowej zmianie uległa również kwestia wprowadzenia drugiego języka obcego, a w przypadku szkół/klas dwujęzycznych – proces ten został opracowany na nowo. Obecne trendy nie przyczyniają się do wzrostu popularności języka niemieckiego. Często przegrywa on w konkurencji z językiem hiszpańskim czy chińskim. Liczba godzin języka niemieckiego w szkołach spada, coraz mniej osób decyduje się na egzamin końcowy czy maturę z tego języka.
Wiele szkół zwraca się do nas z prośbą o wsparcie działań mających na celu promocję języka niemieckiego, pytając o możliwości współpracy w tym obszarze z Goethe-Institut. Przygotowana przez nas oferta ma wspomóc szkoły w ich dążeniach, a jednocześnie ma na celu stworzenie sieci szkół angażujących się w nauczanie języka niemieckiego – szkół, które mogą wymieniać się doświadczeniami oraz wzajemnie się wspierać.
 
 • Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
 • Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
 • Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
 • Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
 • Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.
Grupy docelowe
 • uczniowie szkół podstawowych, liceów i szkół zawodowych, również wybrane szkoły prywatne
 • 50% uczniów w wieku 10-14 lat (2000 – 3000 uczniów)
 • 50% uczniów w wieku 15-19 lat (1000 – 1500 uczniów)
 • nauczyciele języka niemieckiego (ok. 250 – 300 nauczycieli ze wszystkich typów szkół)
 • dyrektorzy szkół (min. 200 dyrektorów ze wszystkich typów szkół)
 • rodzice
 • lokalne media
Poziom znajomości języka
 • A1
 • A2
 • B1 (przede wszystkim licea/technika)
 • ev. B2 (w szkołach dwujęzycznych)
Dla szkoły
 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
 • współpraca z Goethe-Institut
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie
Dla nauczycieli
 • doradztwo metodyczno-dydaktyczne
 • bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
 • członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych
 • bezpłatny udział w szkoleniach online
 • doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania
 • dostęp do nagrań lekcji pokazowych
Dla uczniów
 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
 • udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
 • udział w bezpłatnych lekcja Skype
 • zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole
 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego w tygodniu, w tym również pozalekcyjne zajęcia językowe (więcej niż obowiązkowe dwie godziny, wynikające z podstawy programowej)
 • widoczne zaangażowanie w naukę języka niemieckiego: udział w projektach (min. 1 w roku szkolnym), konkursach (min. 1 w roku szkolnym), udział nauczycieli w szkoleniach (min. 2 w roku szkolnym)
 • umieszczenie logo projektu i logo Goethe-Institut na stronie internetowej szkoły wraz z informacją o udziale w projekcie
 • przygotowanie uczniów do egzaminów Goethe-Institut
 • udział w ewaluacji projektu
 • złożenie sprawozdania na koniec roku szkolnego z działalności na rzecz języka niemieckiego
 • podpisanie porozumienia o współpracy z Goethe-Institut

Kontakt

e-mail:
deutschplus-polen@goethe.de
Justyna Ciecharowska
Koordynatorka projektu „Deutsch Plus” 
tel. +48 22 5059029


Patronat

Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.
Ambasada Niemiec w Warszawie

Partnerzy

BMW Polnischer Deutschlehrerverband

CEN_BB Logo CEN ODN Slupsk