Întrebări frecvente

Aici sunt disponibile informații despre întrebările generale și frecvente legate de examenele Goethe-Institut.

Dacă aveți alte întrebări privind certificatele Goethe A1 până la C2, vă puteți interesa gratuit și fără nici o obligație ulterioară direct la unul dintre centrele noastre de examen (Goethe-Institute, centre Goethe și parteneri de cooperare pentru examene), într-o discuție de orientare personală.

Examenele Goethe-Institut sunt disponibile tuturor celor interesați și se pot susține indiferent dacă sunteți sau nu cetățean german. Aceste examene sunt concepute pentru atestarea cunoștințelor de germană ca limbă străină și germană ca limba a doua.
Se recomandă atingerea unei vârste minime pentru participarea la examen.
Puteți ieși din sală pentru un interval de timp rezonabil (toaletă). Acest interval se consemnează în „Procesul verbal privind desfășurarea examenului“.
Încadrarea certificatelor Goethe de la A1 la C2 corespunde Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL) și se găsește aici
Niveluri de competență pentru examenele și cursurile Goethe-Institut
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL)
Adeverințele atestă numai participarea la un curs de limbă, la un test de încadrare, la un examen sau alte situații asemănătoare, ele nu sunt suficiente pentru a dovedi nivelul cunoștințelor.

Numai un certificat de examen obținut prin promovarea unui Goethe-Zertifikat A1 până la C2, respectiv promovarea unui Kleines sau Großes Deutsches Sprachdiplom sunt dovada internațională privind cunoștințele de limba germană ca limbă străină la nivelul respectiv.
Examenele Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom și Großes Deutsches Sprachdiplom sunt recunoscute ca atestate de limbă adecvate pentru studiul universitar în Germania și înlocuiesc atestarea printr-un examen TestDaF sau alt examen dedicat studiului universitar (DSH).

Vă încurajăm să vă informați despre universitatea (facultatea) unde doriți să studiați sau să faceți cercetare, pentru a afla care sunt cerințele lingvistice la respectiva instituție, pe site-ul www.sprachnachweis.de.
La toate examenele Goethe-Institut, evaluarea lucrărilor scrise se face aplicând obligatoriu ortografia în vigoare începând cu august 2006. Sursele de referință pentru aceasta sunt „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (începând cu ediția a 24-a, 2006) și „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (începând cu 2006).

Regulile ortografice în vigoare se pot consulta pe Internet la adresele:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Învățarea este un proces individual. Timpul necesar pentru a ajunge la un anumit nivel de competență poate varia în funcție de factori diverși, unii dintre ei individuali: angajamentul de care dați dovadă, timpul investit și modul în care utilizați materialele suplimentare pentru exerciții.

În general, dacă ați învățat deja una sau mai multe limbi, învățați germana mai ușor. Este foarte important dacă cursul la care luați parte are loc în țara Dvs. sau în Germania, unde puteți auzi și vorbi germana și în afara orelor de curs.

Intensitatea cursurilor (curs intensiv, curs de seară etc.) este și ea importantă în procesul de învățare. Vă rugăm să vă adresați centrului de examen ales de Dvs. și să purtați o discuție de orientare personală.
Pentru fiecare dintre examene găsiți materiale pentru exerciții și material informativ
  • Materiale pentru exerciții online
  • Materiale de descărcat
  • Materiale pe care le puteți comanda
  • Regulamentul examenului și Condițiile de desfășurare a examenului
Unele materiale se pot obține la biroul pentru cursuri de limbă al Goethe-Institut local.
Pentru unele examene există materiale pentru învățarea la distanță și cursuri online.
Învățați germana la distanță
Examen, în întregimea sa, se poate repeta ori de câte ori doriți. Detaliile, inclusiv cele privind posibila repetare a unor părți de examen, sunt reglementate în Condițiile de desfășurare a respectivului examen.
Certificatele Goethe-Institut aferente examenelor Goethe-Zertifikat A1 până la C2 sunt valabile pe durată nelimitată.

Multe instituții și anagajtori solicită însă un certificat care să nu fie mai vechi de doi ani.

Certificatele aferente Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) rămân valabile cele începând cu 01.01.2012, după introducerea noului Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom și trecerea examenului la nivelul C2.
În general nu se emite duplicat.

Dacă examenul nu a fost susținut cu mai mult de zece ani în urmă, centrul de examen unde ați susținut examenul vă poate emite un certificat înlocuitor contra cost.
Nu se emite un alt certificat și nici unul înlocuitor dacă vi se schimbă numele (de exemplu în caz de căsătorie, adopție, divorț sau altele).

Schimbarea de nume se poate dovedi cu documentele oficiale corespunzătoare (certificat de naștere, certificat de căsătorie sau altele) respectiv copii legalizate ale acestora.

Numele, respectiv scrierea numelui sunt înregistrate la centrul de examen în momentul înscrierii la examen, conform documentului de identitate cu fotografie. Certificatul care atestă promovarea examenului este emis pe baza acestor date.
Certificatul se poate legaliza, de exemplu pentru studii, la orice autoritate publică (instanță, minister, școală, bancă etc.). De obicei angajatorii au nevoie de o copie legalizată de un birou avocațial autorizat.
Puteți face o traducere oficială la un traducător sau birou de traduceri autorizat.
Participarea la examen nu este condiționată nici de frecventarea unui anumit curs de pregătire lingvistică, nici de obținerea unui certificat de nivel inferior celui de examen.

Cu toate acestea, recomandăm participarea la un curs de pregătire al centrului de examen. La acest curs deprindeți competențele lingvistice necesare și cele specifice examenului care vă vor ajuta să susțineți examenul fără dificultate.

Adresați-vă în acest sens centrului de examen ales de Dvs. și purtați o discuție de orientare personală.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.