Online DLL-Fortbildung

DLL, Reihe DLL - © Goethe-Institut © Goethe-Institut

Perfecționare DLL online- Deutsch lehren lernen

Conceptul inovator al programului DLL (Deutsch lehren lernen) a fost dezvoltat din perspectiva activității zilnice și a provocărilor cu care un cadru didactic se confruntă în sala de clasă. Temele tradiționale, precum însușirea unor abilități în materie de gramatică și vocabular, fonetică, literatură, forme sociale etc., sunt integrate într-un concept de perfecționare orientat spre competențe și activitatea practică.
 
Conceptul didactic de perfecționare DLL se bazează pe cercetări din domeniul acțiunilor și metodelor didactice. Se urmărește optimizarea procesului de învățare în sala de clasă prin observarea de către cadrele didactice a actului propriu de predare, dar și al modului de predare a unor terți, și reflectarea asupra acestora, identificarea de noi posibilități de acțiune și testarea acestora în clasă.
Prin intermediul înregistrării cursurilor și a derulării unor proiecte de investigare practică (PIP), cadrele didactice își pot actualiza și reflecta competențele deja existente și aplica cunoștințele noi în cadrul cursurilor pe care le predau.
 
În plus, programul comun de perfecționare în cadrul DLL, în mijlocul unui grup internațional de participanți, oferă posibilitatea unui schimb direct de informații despre activitatea didactică cu colegi motivați.
Fiecare modul DLL apare la editura Klett-Langenscheidt în formă de carte cu DVD însoțitor, însă poate fi parcurs și online în mod interactiv pe platforma de învățare a Goethe Institut. Astfel, programul DLL oferă cadrelor didactice o flexibilitate maximă în ceea ce priveşte gestionarea individuală a parcursului de perfecționare profesională.
 

Actualizarea și extinderea cunoștințelor și capabilităților acumulate în cadrul formării sau prin experiența didactică.  Creșterea siguranței cadrelor didactice care predau limba germană în propriile acțiuni didactice și posibilitatea acestora de a se putea perfecționa continuu cu ajutorul așa-numitor proiecte de investigare practică (PIP).  În cadrul programului BASIS, alcătuit din șase unități, sunt dezvoltate competențele descrise la nivelul „Basic“ în cadrul Profilului european pentru competențe de predare.
 
Programul DLL se adresează cadrelor didactice care predau limba germană ca și limbă străină în ciclul primar, gimnazial și în cadrul cursurilor pentru adulți, indiferent de originea lor geografică.
Cadrele didactice își pot dezvolta competențele cu unități din seria DLL chiar și în cazul în care nu au absolvit studii de germanistică sau de germană ca limbă străină.
 
 • Experiență de mai mulți ani în domeniul predării limbii germane, studii absolvite DaF/pentru o catedră de limbă germană sau absolvirea unei instituții de învățământ superior cu profilul filologie modernă, psihologie sau pedagogie. 
 • Condiție suplimentară pentru ne-nativi: atestare nivel de limbă minim B2 (de ex. certificat B2 emis de Goethe-Institut).
 • Experiență de predare, respectiv stagiu de practică în domeniul predării limbii germane.
 • Posibilitatea de a lucra online circa 5 ore pe săptămână pe durata cursului.
 • Unitățile DLL (de la DLL1 până la DLL6) pot fi alese și rezervate în mod individual, acest lucru asigurând flexibilitatea planificării temporale și a intensității învățării. Parțial, ritmul de învățare poate fi determinat în mod individual. Din acest motiv, programul este o formă de perfecționare ce poate fi urmată în paralel cu serviciul.
 • Fiecare unitate de curs a programului de perfecționare este alcătuit din faze de autoînvățare, însă o importanță deosebită este acordată și schimbului de experiență și colaborării cu colegii ce participă la platforma de învățare a Goethe-Institut. Fiecare unitate DLL are o durată de săptămâni.
 • Asistență din partea unui tutor calificat.
 • Acces la platforma interactivă de învățare a Goethe-Institut, exerciții inspirate din practică, teste online, precum și interconectare și schimb de experiență cu participanții la curs din regiune.
 • Numărul de participanți pe curs este limitat la 18.
 • Acces la o bancă de date multimedia cuprinzătoare, ce conține documentație didactică. Prin intermediul unor scurte materiale video provenite din situații de predare și învățare reale, colegii își pot privi reciproc peste umăr în timpul predării, primind astfel impulsuri pentru propriul stil de predare.
 • Elaborarea unui proiect de investigare practică (PIP) la finalul fiecărei unități de curs. Proiectul PIP vă oferă posibilitatea de a implementa în practică conținuturile învățate.
 • După fiecare unitate de curs finalizată cu succes, veți obține un atestat calificat de participare din partea Goethe-Institut.

 
Perioada perfecționare

14.01.2021 - 25.04.2021
Modulele: DLL 2 / 4 /6 / 10


Aici puteți găsi toate descrierile cursurilor: module

Vă rugăm să vă înscrieți pentru un singur modul pana la data de 5.01.2021!
 
Taxa de participare la cursul de formare este de 150, - euro.
Este posibilă obținerea unei burse în valoare de 100,- euro din partea Goethe-Institut București în baza unei cereri!

Înscriere:
Vă puteți înscrie până la data de 15.12.2017.

Vă rugăm să trimiteți toate documentele de înscriere (scrisoare de motivație și scurt curriculum vitae în limba germană; vă rugăm să cuprindeți toate documentele cuprinse într-un fișier PDF) pe e-mail către Goethe-Institut București, în atenția doamnei Szöke.