Материали за подготовка

Обратно към Goethe-Zertifikat B1

За да се подготвите за изпита Goethe-Zertifikat B1, тук ще намерите материали за упражнение в дейностите Слушане, Четене, Писане и Говорене.

Материали за подготовка онлайн

Свободно достъпен B1-примерен комплект

Материали за изтегляне

B1-примерен комплект възрастни B1-примерен комплект възрастни модул Слушане директно слушане (37:21 мин.)

B1-примерен комплект възрастни модул Слушане изтегляне (MP4, 35 MB)

B1-примерен комплект възрастни модул Говорене директно гледане (12:49 мин.)
© Goethe-Institut

B1-материал за упражнение възрастни B1-материал за упражнение възрастни модул Слушане директно слушане (39:13 мин.)

B1-материал за упражнение възрастни модул Слушане изтегляне (MP4, 37 MB)B1-примерен комплект младежи B1-примерен комплект младежи модул Слушане директно слушане (36:38 мин.)

B1-примерен комплект младежи модул Слушане изтегляне (MP4, 35 MB)

B1-материал за упражнение младежи B1-материал за упражнение младежи модул Слушане директно слушане (39:41 мин.)

B1-материал за упражнение младежи модул Слушане изтегляне (MP4, 27 MB)