Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Вие Желаете …

  • да се подготвите за следване в Германия, 
  • да удостоверите напреднало владеене на немски език за Вашата работа,
  • да се подготвите за работа в медицинския сектор в Германия,  
  • да удостоверите Вашите знания на ниво С1,
  • да получите официален и международно признат сертификат?

Goethe-Zertifikat C1 е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява напреднало владеене на немския език и съответства на пето ниво (С1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • можете да разбирате широк спектър от дълги и сложни текстове, включително и вложения в тях скрит смисъл.
  • можете да се изразявате гладко и свободно, без видимо затруднение в подбора на думите.
  • можете да използва езика гъвкаво и ефективно в социалния и професионалния живот, по време на обучение и следване
  • можете да се изказвате структурирано и подробно по сложни теми, като адекватно използвате различни средства за свързване на текста.
Относно възможността за освобождаване от допълнителен езиков приемен изпит за чуждестранни студенти въз основа на Goethe-Zertifikats C1, молим да се информирате във Вашето висше учебно заведение или подготвителен колеж (Studienkolleg) преди началото на следването.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat C1 можете да получите тук:

Гьоте-Сертификат C1 В Дигитален Форма

Гьоте-институт предлага този изпит и в дигитален формат.