Изпити по немски език

A1

Младежи

Възрастни

Goethe-Zertifikat A1

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че можете да разбирате и използвате познати ежедневни изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни нужди. Можете да се представите, да представяте други лица и да задавате въпроси относно личността им - например, къде живеят, кои хора познават, какви неща притежават - и можете да отговаряте на въпроси от този характер. Можете да общувате с елементарни изрази, ако събеседниците Ви говорят бавно и ясно и са готови да помогнат.

A2

Младежи

Възрастни

Goethe-Zertifikat A2

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че можете да разбирате изречения и често използвани изрази от области, които най-пряко се отнасят до Вас (например, информация за личността и семейството Ви, пазаруване, работа, непосредственото Ви обкръжение). Можете да се разберете в прости рутинни ситуации, когато става въпрос за прост и пряк обмен на информация по познати и рутинни въпроси. Можете да опишете с прости думи Вашия произход и образование, непосредственото Ви обкръжение и въпроси от непосредствена необходимост.

B1

Младежи

Възрастни

Goethe-Zertifikat B1

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че можете да разбирате същественото, когато се използва ясен книжовен език и когато става дума за познати теми като работата, училището, свободното време и др. Можете да се справяте с повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване в районите, където се говори езикът. Можете просто и свързано да се изказвате по познати теми и въпроси, свързани с личните Ви интереси, както и да разказвате за събития и случки, мечти, надежди и цели и да давате обосновки или становища относно планове и възгледи.

B2

Възрастни

Goethe-Zertifikat B2

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че можете да разберете основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми; в областта, в която сте специалист можете да разбирате и технически дискусии и можете да се изразявате толкова спонтанно и гладко, че воденето на нормален разговор с носители на езика е напълно възможно, без напрежение за двете страни. Можете да се изказвате ясно и подробно по широк кръг от теми, да обяснявате гледната си точка по актуални въпроси и да посочвате предимствата и недостатъците на различни възможности.

C1

Възрастни

Goethe-Zertifikat C1

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че можете да разбирате широк спектър от дълги и сложни текстове, включително и вложения в тях скрит смисъл. Можете да се изразявате гладко и свободно, без видимо затруднение в подбора на думите. Можете да използвате езика гъвкаво и ефективно в социалния и професионалния живот, по време на обучение и следване, да се изказвате структурирано и подробно по сложни теми, като адекватно използвате различни средства за свързване на текста.

C2

Възрастни

Goethe-Zertifikat C2

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че на практика можете без затруднения да разбирате всичко, което четете или слушате. Можете да обобщавате информация от различни писмени и устни източници, като давате обосновка или изказвате становища в свързано изложение, както и да се изразявате непринудено, много свободно и точно и да различавате нюансите на значенията дори в сложни ситуации.

TestDaF

За следването

TestDaf

Изпитът TestDaF е езиков изпит за напреднало ниво. Той обхваща по шестстепенната скалата на Общата европейска референтна рамка за езици нивата от B2 до C1 и е признат от всички висши учебни заведения в Германия и се изисква като удостоверение за владеене на езика при прием.

GOETHE-TEST PRO

FOR PROFESSIONALS

GOETHE-TEST PRO

The Goethe-Test PRO: German for Professionals exam is suitable for anyone looking for a job on the international labour market. The Goethe-Test PRO tests candidates’ job-related language skills in 60 to 90 minutes.