Защо да учим немски?
10 аргумента в полза на немския

Каквито и да са плановете Ви за бъдещето: немският език ще отвори пред Вас многобройни нови възможности. Да учите немски означава да придобивате умения, с които може да подобрите качеството на Вашия живот в професионален и личен аспект.

 

 • <b>В бизнеса:</b> Общуването на немски език с Вашите немскоговорящи бизнес-партньори води до по-добри бизнес-отношения и по този начин до по-добри шансове за ефективна комуникация, а от там и до успех. © colourbox.com
  В бизнеса: Общуването на немски език с Вашите немскоговорящи бизнес-партньори води до по-добри бизнес-отношения и по този начин до по-добри шансове за ефективна комуникация, а от там и до успех.
 • <b>Глобална кариера:</b> С познания по немски език увеличавате Вашите шансове за работа в немските фирми във Вашата страна и в чужбина. Доброто владеене на немски език Ви превръща в продуктивен работник или служител за всеки работодател с глобални бизнес-отношения. Снимка: Getty Images/Adam Gault
  Глобална кариера: С познания по немски език увеличавате Вашите шансове за работа в немските фирми във Вашата страна и в чужбина. Доброто владеене на немски език Ви превръща в продуктивен работник или служител за всеки работодател с глобални бизнес-отношения.
 • <b>Туризъм и хотелиерство:</b> Туристите от немскоговорящите страни пътуват много и на далеч, по време на почивка те харчат повече пари отколкото туристите от други държави и обичат да ги обгрижва персонал и екскурзоводи, които говорят немски език. © Fotolia / corbisrffancy
  Туризъм и хотелиерство: Туристите от немскоговорящите страни пътуват много и на далеч, по време на почивка те харчат повече пари отколкото туристите от други държави и обичат да ги обгрижва персонал и екскурзоводи, които говорят немски език.
 • <b>Научноизследователска дейност:</b> Немският е вторият по важност език в науката. Със своя принос към научноизследователската дейност Германия се нарежда на трето място в света и отпуска стипендии за научноизследователската дейност на чуждестранни учени. Foto: PantherMedia / Darren Baker
  Научноизследователска дейност: Немският е вторият по важност език в науката. Със своя принос към научноизследователската дейност Германия се нарежда на трето място в света и отпуска стипендии за научноизследователската дейност на чуждестранни учени.
 • <b>Комуникация:</b> Развитието в областта на медиите, информационните и комуникационни технологии изискват многоезична комуникация. Голям брой важни интернет-страници са на немски език. С годишното си издателство на нови книги Германия се нарежда на 6-то място сред 87 държави, след Индия, Обединеното кралство, Китай и Русия. Ето защо владеенето на немски език ще Ви даде разширен достъп до информация. © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig
  Комуникация: Развитието в областта на медиите, информационните и комуникационни технологии изискват многоезична комуникация. Голям брой важни интернет-страници са на немски език. С годишното си издателство на нови книги Германия се нарежда на 6-то място сред 87 държави, след Индия, Обединеното кралство, Китай и Русия. Ето защо владеенето на немски език ще Ви даде разширен достъп до информация. [Wikipedia, 2014]
 • <b>Разбиране на културата:</b> Да учиш немски означава да придобиеш поглед върху живота, желанията и мечтите на хората от немскоговорящите страни и тяхното мултикултурно общество. © Getty Images / Neil Guegan
  Разбиране на културата: Да учиш немски означава да придобиеш поглед върху живота, желанията и мечтите на хората от немскоговорящите страни и тяхното мултикултурно общество.
 • <b>Пътуване:</b> С владеенето на немски език придобивате по-задълбочени преживявания по време на пътуване не само в немскоговорящите, а и в други европейски страни, особено в Източна Европа. © Getty Images/Manuel Gutjahr
  Пътуване: С владеенето на немски език придобивате по-задълбочени преживявания по време на пътуване не само в немскоговорящите, а и в други европейски страни, особено в Източна Европа.
 • <b>Удоволствие от литературата, музиката, изкуството и философията:</b> Немският е езикът на Гьоте, Кафка, Моцарт, Бах и Бетовен. Увеличете удоволствието от четенето и/или слушането на техните произведения в оригинал. © Goethe-Institut/Loredana La Rocca
  Удоволствие от литературата, музиката, изкуството и философията: Немският е езикът на Гьоте, Кафка, Моцарт, Бах и Бетовен. Увеличете удоволствието от четенето и/или слушането на техните произведения в оригинал.
 • <b>Възможности за следване и работа в Германия:</b> Германия отпуска голям брой стипендии за следване в Германия. За чуждестранни младежи се издават специални визи за следване, а за определени професии са приети специални разпоредби за разрешително за работа. © Getty Images/Matthias Tunger
  Възможности за следване и работа в Германия: Германия отпуска голям брой стипендии за следване в Германия. За чуждестранни младежи се издават специални визи за следване, а за определени професии са приети специални разпоредби за разрешително за работа.