Цели и задачи

Цели и задачи Снимка: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Език. Култура. Германия.

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят.
 
Ние насърчаваме изучаването на немски език в чужбина и подпомагаме международното културно сътрудничество. Изграждаме всеобхватен образ на Германия чрез информация за културния, обществения и политическия живот в страната. Нашите културни и образователни програми насърчават междукултурния диалог и дават възможност за участие в културния живот. Те засилват изграждането на структурите на гражданското общество и насърчават мобилността в световен мащаб.
 
С нашата мрежа от Гьоте-институти, Гьоте-центрове, културни дружества, немски читални, изпитни и езикови центрове вече 60 години за много хора сме мястото, където те за първи път се докосват до Германия. Дългогодишното ни партньорско сътрудничество с водещи институции и личности в над 90 държави изгражда трайно доверие към нашата страна. Ние сме партньор за всички, които активно се занимават с Германия и нейната култура и работим отговорно и политически необвързано.

Гьоте-институт в България

Гьоте-институт България е създаден през 1989 година и се помещава от 2003 година в сграда на Министерството на културата и туризма в центъра на града. Ние сме си поставили следните цели:

  • насърчаване на многоезичието като основа за създаване на европейска общественост
  • обмен на естетически позиции и на иновативни разработки в изкуството и науката
  • укрепване структурите на демокрацията и на гражданското общество
  • подпомагане изграждането и развитието на информационни структури
  • засилване на европейското гражданско съзнание и на вътрешно-европейския диалог
Акценти на културната програма са срещи между български и германски творци и интелектуалци, представяне на немската съвременна култура и насърчаване на немско-българското и на европейското сътрудничество в културната и в духовната област.

Ние подпомагаме изучаването на немски език в България като предлагаме семинари и многообразни услуги за българските преподаватели по немски език. В сътрудничество с български партньори подпомагаме национални и европейски проекти за изучаване на чужди езици.

Гьоте-институт София предлага разнообрaзие от Езикови курсове. Всички учители имат висока професионална квалификация, отговаряща на съвременните стандарти. Различните изпити на Гьоте-институт се признават в цял свят.

Библиотеката на Гьоте-институт България предоставя информации за актуални аспекти на културния, обществения и политическия живот в Германия. Тя предлага обширен достъп до книги и медии, както и конкретни информационни услуги за всички, които се интересуват от Германия или искат да учат или да преподават немски език. Посредством съвместни мероприятия с български библиотеки и други културни институции тя подкрепя задълбочаването на професионалния обмен на опит и диалог.