Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“

 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © PASCH-net
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Keller
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © PASCH-net
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Jens Sauerbrey

Инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH) обединява в световна мрежа над 2.000 училища със специална връзка с Германия. Гьоте-институт се грижи за около 600 PASCH-училища от националните образователни системи на над 100 държави.

През февруари 2008 Германското министерство на външните работи създаде инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH). PASCH се координира от Германското министерство на външните работи и се осъществява съвместно с Централната служба за училищно дело в чужбина, Гьоте-институт, Германската служба за академичен обмен и Службата за педагогически обмен към Конференцията на министрите на образованието в Германия.
 

Основна идея и цели

Четири основни идеи определят насоката на PASCH:
 • перспективи за бъдещето чрез образование,
 • разширяване на хоризонта чрез многоезичие,
 • достъп до език и образование и
 • обща работа по проблемите на бъдещето като международна общност от учещи

През февруари 2008 Германското министерство на външните работи създаде инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH). PASCH подкрепя и обединява световна мрежа от над 2.000 училища със специална връзка с Германия. Гьоте-институт се грижи за около 600 PASCH-училища от националните образователни системи на над 100 държави.

Мрежата се координира от Германското министерство на външните работи и се осъществява съвместно с Централната служба за училищно дело в чужбина, Гьоте-институт, Германската служба за академичен обмен и Службата за педагогически обмен към Конференцията на министрите на образованието в Германия.

Подпомага се мрежата от германски училища в чужбина и училища, които предлагат сертификата за немски език Deutsches Sprachdiplom. Освен това се разширява сътрудничеството между училищата, за да може да се подкрепи чуждоезиковото обучение по немски в рамките на националните образователни системи. В допълнение към това се предлагат стипендии за следване в Германия и възможности за обмен на ученици и партньорства между училищата.

Цели на PASCH

Тази инициатива има за цел да събуди у младите хора траен интерес и въодушевление към съвременна Германия, нейното общество и немския език. Създава се световна мрежа от училища-партньори на Федерална република Германия: посредством общи дейности и обмен училищата се обединяват в една международна учеща общност.

С атрактивни образователни предложения PASCH допринася за дългосрочната квалификация както на учениците, така и на преподавателите и така разширява компетентността на младите хора за следване в Германия и за предстоящата им професионална реализация. Целта е също така и изграждането на живи и дългосрочни връзки с Германия и стимулирането на училищата, учителите и учениците открито да обменят мисли и да си сътрудничат. PASCH е свързана и с други инициативи на външната културна и образователна политика, напр. с доброволческата служба „Kulturweit“.

Задачи и проекти на Гьоте-институт

Гьоте-институт подкрепя над 550 PASCH-училища при въвеждане или разширяване на учебния предмет Немски език. Той предлага на учителите методико-дидактически и езикови квалификационни курсове и оборудва училищата с модерни мултимедийни учебни и страноведчески материали за преподаване и учене. Освен това в рамките на инициативата Гьоте-институт изпраща по цял свят експерти по обучението за работа с партньорските училища. Младежки курсове в Германия за учениците на включените училища усъвършенстват знанията им по езика, засилват междукултурната компетентност и карат наученото за страната да оживее.
Интернет-страницата www.pasch-net.de е разделена на три части:
 • обща част
 • част за учители
 • част за ученици
Обща част

Общата част дава информация за участващите институции и техните дейности. Към тях спадат проектите в рамките на инициативата PASCH, блоговете на сътрудниците от различни региони на света, младежки курсове в Германия в рамките на PASCH, както и борса за търсене на партньори за създаване на международни междуучилищни партньорства. Интерактивна карта на света дава общ поглед над мрежата от партньорски училища, а участващите училища се представят с кратки портрети.

Част за учители

В тази част учителите могат да намерят идеи за това, как да използват PASCH-net в часовете по немски език, учебни материали за сваляне и информация по методико-дидактически теми. В учебната платформа на PASCH преподавателите могат да създават собствени виртуални класни стаи или да използват вече съществуващите.

Общността предлага възможност за обмен на материали или за търсене на училища партньори за осъществяване на дадена проектна идея. В общността, в учебната платформа или чрез блоговете преподавателите могат да реализират трансгранични проекти като например регионални ученически онлайн-вестници или подкастове.

В учебната платформа PASCH-net предлага онлайн-курсове за допълнителна квалификация на учители. В онлайн-навигационния курс на PASCH-net учителите се запознават с това, което предлага интернет-страницата за обучението по немски език, като например общностите, учебната платформа и ученическия вестник PASCH-Global. В онлайн- навигационния курс Moodle ще научите как да използвате в часовете или в рамките на курс за допълнителна квалификация на учители учебната платформа PASCH, базирана на софтуера Moodle.

Контакт: lernplattform@pasch-net.de

Част за ученици

Изучаващите немски език в PASCH-училищата могат да обменят мнения с други ученици. Тук те могат да качват текстове, снимки и видеоматериали, да създават групи и да водят дискусии помежду си във форумите.

Конкурсите и проектите подканват към активно участие. Текстовете от различни нива на езикова трудност дават информация за Германия, в това число и за възможности за следване в Германия.

Редовни предложения за дискусии, дейности, в които всеки може да се включи и учебни игри приканват към упражняване на езика.

Всеки, който желае да бъде активен в общностите или в учебната платформа, трябва да се регистрира, след което да влиза с имейл-адрес и парола. Контакт: service@pasch-net.de
Мрежата PASCH обединява над 2.000 училища по целия свят. Гьоте-институт се грижи за около 600 PASCH-училища от националните образователни системи на над 100 държави. В рамките на инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ тези училища въвеждат за първи път или разширяват обучението по немски език. В повечето от тези училища немски се изучава като втори чужд език.

Част от мрежата PASCH са и 140 немски училища в чужбина, ръководени от Централната служба за училищно дело в чужбина, 27 училища с профил немски език и около 1.100 национални училища, предлагащи сертификата за немски език Deutsches Sprachdiplom на Конференцията на министрите на образованието в Германия

Портрети на училищата