Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“

 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © PASCH-net
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Keller
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © PASCH-net
 • Инициатива „Училищата: партньори за бъдещето“ © Jens Sauerbrey

Инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH) обединява в световна мрежа над 2.000 училища със специална връзка с Германия. Гьоте-институт се грижи за около 600 PASCH-училища от националните образователни системи на над 100 държави.

През февруари 2008 Германското министерство на външните работи създаде инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH). PASCH се координира от Германското министерство на външните работи и се осъществява съвместно с Централната служба за училищно дело в чужбина, Гьоте-институт, Германската служба за академичен обмен и Службата за педагогически обмен към Конференцията на министрите на образованието в Германия.
 

Основна идея и цели

Четири основни идеи определят насоката на PASCH:
 • перспективи за бъдещето чрез образование
 • разширяване на хоризонта чрез многоезичие
 • достъп до език и образование и
 • обща работа по проблемите на бъдещето като международна общност от учещи