Сътрудници

GI-Sofia-Gruppenbild-Ivan-Shishiev Foto: Ivan-Shishiev

Можете директно да се свържете с нашите сътрудници в България.

 Енцио Ветцел Енцио Ветцел
директор на Гьоте-институт
ръководител отдел Културна програма
il@sofia.goethe.org
Забине Брахман-Босе Забине Брахман-Босе
зам.-директор на Гьоте-институт
ръководител на Езиковия отдел
ls@sofia.goethe.org
 Енцио Ветцел Енцио Ветцел
директор на Гьоте-институт
ръководител отдел Културна програма
il@sofia.goethe.org
Стефка Цанева Стефка Цанева
отдел Културна програма
Stefka.Tsaneva@goethe.de
Божана Шошкова Божана Шошкова
отдел Културна програма
Bozhana.Shoshkova@goethe.de
Тома Хонхорст Тома Хонхорст
доброволка по програма „Културвайт"
SOF-Praktikant1@Sofia.goethe.org
Самира Захра Самира Захра
ръководител отдел Информация и библиотека
Samira.Zahra@goethe.de
Мария Добревска Мария Добревска
сътрудник отдел Информация и библиотека
bibl@sofia.goethe.org
Ирина Георгиева Ирина Георгиева
сътрудник отдел Информация и библиотека
bibl1@sofia.goethe.org
Лидия Кондова Лидия Кондова
интернет редактор
lydia.kondova@goethe.de
Забине Брахман-Босе Забине Брахман-Босе
зам.-директор на Гьоте-институт
ръководител на Езиковия отдел
ls@sofia.goethe.org
Кристина Станкулова Кристина Станкулова
Координатор езикови курсове
Krystina.Stankulowa@goethe.de
Ралица Кангалджиева Ралица Кангалджиева
сътрудник в отдел Езикови курсове
spr@sofia.goethe.org
Мирослав Петров
Илияна Рашкова
Емануила Стоянова
Костадинка Тонева
Забине Брахман-Босе Забине Брахман-Босе
зам.-директор на Гьоте-институт
ръководител на Езиковия отдел
ls@sofia.goethe.org
Любов Мавродиева Любов Мавродиева
референт отдел Сътрудничество в образованието
bpv@sofia.goethe.org
Габриела Радойнова Габриела Радойнова
сътрудник
pv@sofia.goethe.org
Ивона Зимон Ивона Зимон
ръководител Административен отдел
vl@sofia.goethe.org
Дорина Ножделова Дорина Ножделова
сътрудник Административен отдел
vw@sofia.goethe.org
Петър Георгиев Петър Георгиев
отг. интернет и компютърни системи
ita@sofia.goethe.org
Борис Димитров Борис Димитров
медиен техник/домакин
technik@sofia.goethe.org
Красимира Минева Красимира Минева
рецепция/телефонна централа
empfang@sofia.goethe.org
Милена Стойчева Милена Стойчева
рецепция
empfang@sofia.goethe.org
Антонио Андонов Антонио Андонов
рецепция/шофьор
Милен Димков
хигиенисти