Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Вие Желаете …

  • да посещавате подготвителен колеж (Studienkolleg) в Германия
  • да живеете и работите в Германия
  • да удостоверите Вашите знания на ниво B1
  • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B1 е изпит по немски език за младежи и възрастни. Той удостоверява самостоятелно използване на немския език и съответства на трето ниво (В1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • можете да разбирате същественото, когато се използва ясен книжовен език и когато става дума за познати теми като работата, училището, свободното време и др.
  • можете да се справяте с повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване в районите, където се говори немски език.
  • можете просто и свързано да се изказвате по познати теми и въпроси, свързани с личните Ви интереси.
  • можете да разказвате за събития и случки, мечти, надежди и цели и да давате обосновки или становища относно планове и възгледи.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat B1 можете да получите тук:

Гьоте-Сертификат B1 В Дигитален Форма

Гьоте-институт предлага този изпит и в дигитален формат.