Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Желаете ...

  • да следвате в немскоезично висше учебно заведение
  • да докажете напреднало владеене на немски език при кандидатстване за работно място
  • да се подготвите за дейност в медицинската сфера в Германия
  • да докажете учебния си успех на ниво B2
  • да докажете официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B2 е изпит по немски език за възрастни, а от 2019 г. и за младежи. Той потвърждава езиково ниво за напреднали и отговаря на четвърто ниво (B2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • можете да разбирате основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми и в областта, в която сте специалист можете да разбирате и технически дискусии
  • можете да се изразявате толкова спонтанно и гладко, че воденето на нормален разговор с носители на езика е напълно възможно, без напрежение за двете страни
  • можете да се изказвате ясно и подробно по широк кръг от теми, да обяснявате гледната си точка по актуални въпроси и да посочвате предимствата и недостатъците на различни възможности.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намерите примерни комплекти по формата на изпита онлайн, а също открити и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat B2 можете да получите тук: