Партньори за съвместна работа

Немски читални

Гьоте-институт България, отдел Информация и библиотека, ръководи заедно с нашите партньори, регионалните библиотеки в Пловдив, Русе и Варна, три немски читални.

Езиков център

Езиков център Варна

Центрове за изпити

Изпити на Гьоте-институт извън гр. София

Ресурсни центрове

Ресурсните центрове на отдел Сътрудничество в образованието са създадени към регионалните библиотеки в Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Варна и отговарят на потребностите на педагозите.