Алумни-портал Германия

Alumniportal Deutschland Снимка: Alumniportal Deutschland Десетки хиляди хора от целия свят следват, работят и извършват научно-изследователска дейност в Германия или в германски институции в чужбина, участват в обучения, допълнителна квалификация или езиков курс. Чрез „Alumniportal Deutschland“, интернет-платформата на училите в Германия, след завръщането си в родината те могат да останат във връзка помежду си и с Германия..

„Alumniportal Deutschland“ е онлайн от септември 2008. Интернет-порталът служи като платформа за комуникация и контакт, върху която се изгражда световна мрежа на училите в Германия, чиито професионални или лични интереси са тясно свързани с Германия. Ядрото на портала е общността, в която училите в Германия изграждат, запазват и поддържат контакти, обменят мнения в групи, форуми и блогове и участват в уеб-семинари. На страницата се предлагат интересни статии, работни места, идеи и информация, свързана с немския език, събития и новини.
„Alumniportal Deutschland“ е отворен за стипендиантите на всички организации, предоставящи стипендии, както и за всички, които на собствени разноски са се обучавали или квалифицирали в Германия или германска институция в чужбина. По този начин в интернет-пространството за първи път е създаден световен форум на всички, учили в Германия. Регистрирайте се в Alumniportal Deutschland, създайте свой профил, останете във връзка с Германия и разширете Вашата мрежа в целия свят!

Alumniportal Deutschland е безплатен портал, който се финансира от Министерството на външните работи на Германия и се подкрепя от три германски организации с дългогодишен опит в областта на международните културни и образователни политики. Гьоте-институт участва като партньор, допълва предложенията по темите „Култура“ и „Немски език“ и участва и със своите курсисти.