Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Снимка: Getty Images/Echo

Желаеш …

  • да положиш изпит по немски език за деца и младежи между 10 и 16 години
  • да удостовериш елементарно владеене на немски език
  • да получиш удостоверение за наученото на ниво А1
  • да получиш официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 10 до 16 години. Той удостоверява най-основни езикови умения и съответства на първо ниво (A1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Полагайки успешно изпита, ти показваш, че …

  • можеш да задаваш и да отговаряш на елементарни въпроси, да помолиш за нещо и да реагираш на молба.
  • можеш да напишеш прости изрази и изречения за себе си и за другите.
  • можеш да разбираш разговори и текстове, отнасящи се до познати теми.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Посочената изгодна цена важи, ако сте посещавали курс по немски при Гьоте-институт през последните шест месеца. Шестте месеца се отнасят до периода от завършването на езиковия курс и датата на изпит. В този случай цената се променя автоматично по време на извършване на плащането. Ако това не се случи, моля свържете се с Бюро информация Курсове и изпити.

Подготовка

Материали за подготовка

Тук ще намериш примерни комплекти по формата на изпита онлайн, както и интерактивни упражнения.

Допълнителна информация

Изисквания, съдържание и формат на изпита, както и друга информация за Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 можеш да получиш тук: