TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да положите езиков изпит, който да се признава от всички висши учебни заведения в Германия
  • да удостоверите Вашите езикови знания пред научно-изследователски институти и работодатели

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Ако издържите TestDaF във всичките му четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението от теста ще служи като езиков сертификат за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

Езиковият изпит TestDaF е международно признато удостоверение за Вашите езикови познания за работа по научни проекти и упражняването на академични професии.

За изпита не са необходими специализирани познания.

Изпитни дати

260 лева / 260 лева за курсисти

Нова цена от T091 на 20.02.2018 г. (вкл. срока за записване - 28.11.2017 - 23.01.2018 г.) - 290,- лева

Време и  място Записване
до
Получаване на сертификати от
ср 19.07.2017
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
ср 21.06.2017 около 7 седмици
след изпита
ср 20.09.2017
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
ср 23.08.2017 около 7 седмици
след изпита
чт 16.11.2017
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 19.10.2017 около 7 седмици
след изпита
вт 20.02.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 16.01.2018 около 7 седмици
след изпита
чт 26.04.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
ср 28.03.2018 около 7 седмици
след изпита
ср 23.05.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
ср 25.04.2018 около 7 седмици
след изпита
чт 19.07.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 21.06.2018 около 7 седмици
след изпита
чт 20.09.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
чт 23.08.2018 около 7 седмици
след изпита
вт 13.11.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 16.10.2018 около 7 седмици
след изпита

Записване за TestDaF

Запазете онлайн място за изпита, за да получите TAN-номера.
След това се регистрирайте онлайн на страницата на TestDaF-Institut.

Протичане на изпита:

08:00 – 08:45 удостоверяване на самоличността, предаване на мобилните телефони
08:45 – 09:00 поздравяване, организационни указания, въпроси
09:00 – 09:50 четене с разбиране, 3 части, 30 задачи (50 мин.)
09:50 – 10:00 четене с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:00 – 10:10 почивка (10 мин.)
10:10 – 10:40 слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
10:40 – 10:50 слушане с разбиране, нанасяне на решенията в листите за отговори (10 мин.)
10:50 – 11:30 почивка (40 мин.)

Група 1:
11:30 – 11:35 писмено изразяване, указания (5 мин.)
11:35 – 12:35 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)
12:35 – 12:50 почивка
12:50 – 13:50 устен изпит, 7 задачи

Група 2:
11:30 – 12:30 устен изпит, 7 задачи
12:30 – 12:45 почивка
12:45 – 12:50 писмено изразяване, указания (5 мин.)
12:50 – 13:50 писмено изразяване, 1 задача (60 мин.)

Представен по целия свят

Може да положите TestDaF в лицензираните изпитни центрове. В момента TestDaF може да се провежда в общо 450 такива центрове. Тук може да намерите тези центрове в Германия и по света:

изпитни центрове в Германия
изпитни центрове по света

Изисквания

  • TestDaF определя езиковите познания на, четвърто/пето ниво В2 и С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР). Изискват се следователно познания на ниво най-малко В2.
  • Преди да се запишат за полагане на изпита, участниците трябва да се посещавали между 750 и 1000 учебни часа по немски език по 45 минути. За явяване на изпита не е необходимо удостоверяване на знанията по немски език.
Записване за TestDaF веднага!

Ако владеете в достатъчна степен немски език, запишете се за полагане на TestDaF. Препоръчваме Ви, предварително да се запознаете с TestDaF. Най-добре е да го направите в Гьоте институт, в някой от другите изпитни центрове или в Онлайн-подготвителния курс на Гьоте институт. По време на курсовете ще се запознаете с формата и протичането на изпита.

По целия свят може да се явите на TestDaF на шест предварително определени дати в годината. Регистрирайте се на www.testdaf.de. За Китайската Народна Република има специални дати, а регистрацията се извършва от National Education Examination Authority.

Участниците с увреждания трябва своевременно да информират избрания от тях изпитен център и да представят актуално решение относно техните увреждания. Провеждането на изпита ще бъде адаптирано по съответен начин.