Допълнителна квалификация

Всяка година Гьоте-институт предлага повече от 1000 курса за допълнителна квалификация на преподаватели по немски език във всички части на света и онлайн.

Концепции и материали

Предлага ме Ви материали за преподаватели и за обучение и интересни идеи за Вашите часове. Потърсете информация по актуални теми от методиката и дидактиката на чуждоезиковото обучение по немски език и обучението по немски език като втори език.

Състезания и събития

Представяме Ви избрани конкурси и прояви на Гьоте-институт.

Проекти

Старт в професията учител по немски език

„Старт в професията учител по немски език“ е проект на Гьоте-институт България и Румъния за специализирана квалификация и консултиране на навлизащи в професията в българските и румънските училища.

Да преподаваш е яко!

„Да преподаваш е яко!“ е програма на Гьоте-институт България за спечелване и квалифициране на учители по немски език за българските училища.

препоръки за университетската подготовка на учители

От университета в класната стая: препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България в рамките на Конференцията за университетско образование на Гьоте-институт (05.-06.12.2018 г.)