Допълнителна квалификация

Всяка година Гьоте-институт предлага повече от 1000 курса за допълнителна квалификация на преподаватели по немски език във всички части на света и онлайн.

Концепции и материали

Предлага ме Ви материали за преподаватели и за обучение и интересни идеи за Вашите часове. Потърсете информация по актуални теми от методиката и дидактиката на чуждоезиковото обучение по немски език и обучението по немски език като втори език.

Състезания и събития

Представяме Ви избрани конкурси и прояви на Гьоте-институт.