Състезания и събития

Да се активизират учениците е една от най-важните – а понякога и една от най-трудните задачи на учителя. За тази цел Гьоте-институт България предлага поредица от културни прояви и конкурси, които да Ви помогнат да мотивирате Вашите ученици така, че изучаването на немски да им доставя повече удоволствие и радост.

Пулсът на моето поколение - лого © Гьоте-институт София

Пулсът на моето поколение

Търси се най-добрият дигитален ученически проект
Регионално състезание с дигитални медии за интеркултурни ученически проекти в пилотните училища на проекта „Използване на дигитални медии в обучението по немски език – DIP in SOE“ (2015—2017)
Разработете по темата на състезанието „Пулсът на моето поколение“ една проектна тема и съвместен проект с вашия клас партньор. Използвайте интернет и различни инструменти, за да обменяте идеи с вашия клас партньор по време на проекта.

Училищен театър - момиче с маска © Colourbox

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език
Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се включват в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и там да говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите ученици на Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението на сценичната игра искаме да спечелим българските ученици за немския език и да засилим езиковите им умения.

Goethe goes GREEN © Гьоте-институт

GOETHE goes GREEN

Международен конкурс за ученици на тема Екология
Какви са последиците от ежедневните ни действия за природата и бъдещите поколения?
Търсим остроумен и кратък видеоклип (от 20—30 сек.) за устойчиво опазване на околната среда и екологично отношение към природата. Най-оригиналните видеа ще бъдат наградени.
Наградата е участие в международен летен лагер в Гърция, на живописното място Ано Хора, в близост до Нафпактос.