Състезания и събития

Да се активизират учениците е една от най-важните – а понякога и една от най-трудните задачи на учителя. За тази цел Гьоте-институт България предлага поредица от културни прояви и конкурси, които да Ви помогнат да мотивирате Вашите ученици така, че изучаването на немски да им доставя повече удоволствие и радост.

Лого #Oekoropa

#oekoropa - европейското младежко състезание за устойчиво пътуване

С дигиталното младежко състезание #oekoropa Гьоте-институт призовава към устойчиво пътуване – първоначално на ниво концепция, а впоследствие съвсем реално. Ученици на възраст от 16 до 19 години и учители от всички страни-членки на ЕС са поканени да се включат със своя иновативна концепция за климатично неутрално пътуване в Европа.

Instagram-състезание © Райчо Станев

#QuarantäneDeutschlerntipp
Instagram-състезание

От 15 до 31 май 2020 г. в състезанието могат да участват всички ученици на възраст от 13 до 17 години, които учат немски (ниво от А1 до В1) като чужд език. Бихме искали да знаем как учениците учат немски у дома в по време на карантина и какви съвети биха дали на други обучаващи се по немски език.

Международна олимпиада по немски език 2020 г. © Гьоте-институт

Международна олимпиада по немски език 2020 г.

Международната олимпиада по немски език 2020 г. ще се състои от 26 юли до 8 август в Дрезден. Българските участници ще могат да докажат познанията си по езика в два квалификационни кръга – училищен и национален.

Училищен театър © Colourbox

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език
Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се включват в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и там да говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите ученици на Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението на сценичната игра искаме да спечелим българските ученици за немския език и да засилим езиковите им умения.

Международни младежки дебати © Янос Сцита

Международни младежки дебати

Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични въпроси, изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. Международни младежки дебати тренира тези основни умения като единственото международно състезание за дебати на немски език за ученици в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Седмици на немския език 2020 - лого © Гьоте-институт България

Седмици на немския език 2019

За трети пореден път Гьоте-институт България съвместно с Посолството на Федерална република Германия в София, Австрийско посолство София, Германската централа за училищата в чужбина, Германската служба за академичен обмен, както и „ДиБи-Ивентс“ ООД, Немско училище София и 91 НЕГ „Проф. Константин Гълабов“ организира Седмици на немския език.

Конференция за университетско образование Графика: © Райчо Станев

Конференция за университетско образование

Нови перспективи в университетското образование за учители по немски език в България. По време на двудневната конференция специалисти в областта на политики в образованието, преподаватели и студенти ще дискутират за иновативни, близки до практиката модели в обучението на учители по чужди езици в България. Цел на конференцията е да даде нови импулси за бъдещото развитие на образованието на учителите по немски език.