Culture Moves Europe

Culture Moves Europe artwork: © European Union, 2022 (CC BY-NC-ND 4.0) - sources: © iStockphoto.com

Program Culture Moves Europe podržava mobilnost u kulturi u 40 zemalja Kreativne Evrope. Namenjen je oblastima arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, književnosti, muzike, izvođačkih i vizuelnih umetnosti.

Budžet u visini od 21 miliona evra za period od 2022. do 2025. godine program Culture Moves Europe čini najvećim evropskim projektom mobilnosti u sektoru kulture dosad. Projekat finansira program Evropske Unije Creative Europe, a Goethe-Institut ga sprovodi.

Individualna mobilnost

Linija delovanja na polju individualne mobilnosti usmerena je na umetnike i kulturne radnike sa legalnim boravkom u nekoj od zemalja Kreativne Evrope. U okviru nje može se dobiti podrška za:
 • sprovođenje projekta sa međunarodnim partnerom, na primer sa drugim umetnicama i umetnicima, nekom kulturnom organizacijom ili institucijom u okviru koje se događaj odvija i slično.
 • putovanje u trajanju između sedam i 60 dana, odnosno između sedam i 21 dan za grupe do pet osoba.
 • Pored granta za putne troškove i dnevnice, dalji grantovi nude se pojedinačno, u zavisnosti od projekta i lične situacije primaoca.

Rezidencije

Program podrške za rezidencijalne boravke namenjen je kulturnim organizacijama (pod ovaj pojam potpadaju npr. neprofitne organizacije, nevladine organizacije, javne ustanove, fondacije, preduzeća i samostalna lica) u zemljama Kreativne Evrope. Ovaj program omogućuje:
 • primanje od jednog do pet umetnica i umetnika ili kulturnih radnica i radnika iz neke od drugih zemalja Kreativne Evrope, u okviru rezidencijalnih programa u trajanju između 22 i 300 dana.
 • finansijsku podršku za pokrivanje troškova pozivanja i smeštanja međunarodnih umetnica i umetnika ili kulturnih radnica i radnika, kao i za individualne dodatke u zavisnosti od projekta i lične situacije.

Prioriteti

ZELENA MOBILNOST:

Promovisanje održive mobilnosti i „sporog“ putovanja (tzv. slow travel).
 • Putovanje avionom na razdaljini manjoj od 600 km nije dozvoljeno i projekti moraju trajati najmanje sedam dana;
 • Za razdaljine od preko 600 km koje stipendista/-kinja svojevoljno neće preći avionom mogu se dodeliti posebni dodaci u formi tzv. green top-up;
 • Za primaoce sredstava koji putuju avionom plaća se kompenzacija za emitovan ugljen-dioksid.

INKLUZIVNA MOBILNOST:

Dodatna sredstva za osobe koje se suočavaju sa posebnim poteškoćama u međunarodnoj mobilnosti.
 • Individualna podrška umetnicima i kulturnim radnicima na čiju sposobnost sprovođenja projekta mobilnosti utiče invaliditet;
 • Finansijski grantovi u obliku tzv. top-up; za troškove viza, za učesnike sa decom mlađom od deset godina i stipendiste/-kinje koji dolaze iz ili žele da putuju u prekomorske zemlje i teritorije ili najudaljenije regione Evropske unije;
 • U okviru programa za individualnu mobilnost korisnici granta koji žive u Ukrajini ili bi želeli da realizuju projekat sa partnerom u Ukrajini mogu da realizuju virtuelnu mobilnost.

PRILAGOĐENO SEKTORU KULTURE:

Sagledavanje okvirnih uslova u kulturnom i kreativnom sektoru kroz ponudu orijentisanu na potražnju i fleksibilnost.
 • Slobodan izbor partnera na projektu, trajanja i destinacije;
 • Korišćenje paušalnih iznosa za lako izračunavanje budžeta;
 • Jednostavan proces apliciranja i podnošenja izveštaja.

 • Finansirano od strane Evropske Unije

Pratite nas