Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)
Culture moves Europeartwork: © European Union, 2022 (CC BY-NC-ND 4.0) - sources: © iStockphoto.com

Culture Moves Europe

Program Culture Moves Europe podržava mobilnost u kulturi u 40 zemalja Kreativne Evrope. Između 2022. i 2025. dodeljuje se oko 7.000 grantova umetnicima i kulturnim radnicima, kao i organizacijama domaćinima iz oblasti arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, književnog prevođenja, muzike, izvođačkih i vizuelnih umetnosti.
Sa budžetom od 21 milion evra, Culture Moves Europe je do sada najveći evropski projekat mobilnosti za kulturni sektor. Finansira ga program Evropske unije Kreativna Evropa, a sprovodi Goethe-Institut.

Saznajte više
 

Otvoreni konkursi

Program Culture Moves Europe sastoji se od dve linije delovanja:

CME1

Individualna Mobilnost:

Linija delovanja na polju individualne mobilnosti usmerena je na umetnike i kulturne radnike sa legalnim boravkom u nekoj od zemalja Kreativne Evrope. U okviru nje može se dobiti podrška za:
 • sprovođenje projekta sa međunarodnim partnerom, na primer sa drugim umetnicama i umetnicima, nekom kulturnom organizacijom ili institucijom u okviru koje se događaj odvija i slično.
 • putovanje u trajanju između sedam i 60 dana, odnosno između sedam i 22 dana za grupe do pet osoba.
 • Pored granta za putne troškove i dnevnice, dalji grantovi nude se pojedinačno, u zavisnosti od projekta i lične situacije primaoca.
Između 2022. i 2025. biće dodeljeno oko 6.000 grantova za individualnu mobilnost. Tenderi koji su u toku za sve sektore, takozvani „rotirajući pozivi“, otvoreni su od jeseni do proleća svake godine. Aktuelni konkurs za individualnu mobilnost traje neprekidno do 31. maja 2023. godine.

Više informacija
CME2
Rezidencijalni program:

Program podrške za rezidencijalne boravke namenjen je organizacijama i institucijama, kao i afirmisanim umetnicama i umetnicima i kulturnim radnicama i radnicima u zemljama Kreativne Evrope. Ovaj program omogućuje:
 • primanje od jednog do pet umetnica i umetnika ili kulturnih radnica i radnika iz neke od drugih zemalja Kreativne Evrope, u okviru rezidencijalnih programa u trajanju između 21 dana i 10 meseci.
 • finansijsku podršku za pokrivanje troškova puta i smeštaja gostiju, kao i troškova projektnog menadžmenta.

Između 2022. i 2025. godine će  kroz program podrške za rezidencijalne boravke biti dodeljeno oko 1.000 stipendija. Ukupno će biti objavljeno četiri konkursa za domaćine rezidencija koji će se odnositi na svaki od uključenih sektora. Prvi konkurs počinje sredinom marta 2023. godine i traje do 15. juna 2023. godine.


Više informacija

Prioriteti

zelena Mobilnost:

Promovisanje održive mobilnosti i "sporog" putovanja (‚slow travel‘).
 • Putovanje avionom na razdaljini manjoj od 600 km nije dozvoljeno i projekti moraju trajati najmanje sedam dana;
 • Green top-ups‘ u vidu posebne subvencije za putovanja na razdaljini preko 600 km pri kojima se dobrovoljno ne koristi avionski prevoz;
 • Za primaoce sredstava koji putuju avionom plaća se kompenzacija za emitovan ugljen-dioksid.

Inkluzivna Mobilnost:

Dodatna sredstva za osobe koje se suočavaju sa posebnim poteškoćama u međunarodnoj mobilnosti.
 • Individualna podrška umetnicima i kulturnim radnicima na čiju sposobnost sprovođenja projekta mobilnosti utiče invaliditet;
 • Finansijski grantovi za troškove viza, za učesnike sa decom mlađom od deset godina i primaoce grantova koji imaju sedište u ili žele da putuju u prekomorske zemlje i teritorije ili najudaljenije regione Evropske unije;
 • U okviru programa za individualnu mobilnost korisnici granta koji žive u Ukrajini ili bi želeli da realizuju projekat sa partnerom u Ukrajini mogu da realizuju virtuelnu mobilnost.
   

prilagođeno sektoru kulture:

Sagledavanje okvirnih uslova u kulturnom i kreativnom sektoru kroz ponudu orijentisanu na potražnju i fleksibilnost.
 • Slobodan izbor partnera na projektu, trajanja i destinacije;
 • Korišćenje paušalnih iznosa za lako izračunavanje budžeta;
 • Jednostavan proces apliciranja i podnošenja izveštaja.


Culture Moves Europe na društvenim mrežama