Neverovatne (ne)mogućnosti: Zrenjanin - Goethe-Institut Srbija

Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)

Neverovatne (ne)mogućnosti: Bor

Commons / Neverovatne (ne)mogućnosti: Bor
COMMONS – Društvo udružene odgovornosti / d.u.o.
Faza I: Zamišljanje institucije budućnosti

NEVEROVATNE (NE)MOGUĆNOSTI: BOR, 25-30.10.2021.

ISPITIVANJE TERENA. Razmišljajući o poroznosti i fleksibilnosti zidova institucije budućnosti, o iskustvu rada u Zrenjaninu, a podstaknuti razmenama sa lokalnom sredinom, radna grupa se seli u Bor od 25. do 30. oktobra. Inspirisani važnošću kulturnoistorijskog, radničkog i industrijskog nasleđa grada Bora, te tako i transformacijom koju sam grad, njegova okolina i ljudi koji tu žive doživljavaju (gotovo svakodnevno), grupa je tokom svog boravka u Boru ispitala mogućnosti uspostavljanja saradnje sa lokalnom sredinom i osmislila projekat/proces koji bi u budućnosti mogao da se izvede u saradnji sa pedagozima, kulturnim radnicima, aktivistima, učenicima, studentima i slično.